Extinderea Magistralei 5 a metroului bucureștean

Investițiile în construcția liniei de metrou Magistrala 5 vor permite rețelei de transport public să conecteze noi cartiere ale capitalei României, înlesnind accesul în zona centrală a orașului pentru locuitorii acestor cartiere și reducând traficul rutier.

Alte instrumente

 

Sistemul de metrou al Bucureștiului este în curs de extindere în vederea conectării cartierului Drumul Taberei, inclusiv Valea Ialomiței și Râul Doamnei, prin construcția unei noi linii care va fi legată de actuala stație Eroilor.

Obiectivul este acela de a scurta timpul necesar pentru parcurgerea acestei rute cu aproximativ 21 de minute. Reducerea timpului de călătorie constituie un avantaj important pentru cei 335 000 de rezidenți din cartierul Drumul Taberei și din zonele învecinate – estimările indicând că peste jumătate dintre aceștia vor utiliza respectiva linie. Fără îndoială, prezentul proiect va contribui la înlesnirea accesului acestora în zona centrală a Bucureștiului și la oportunitățile notabile oferite de oraș, printre care locuri de muncă, educație și servicii medicale.

Totodată, proiectul ar urma să reducă gradul de congestie rutieră, fluidizând traficul.

Linia de metrou Magistrala 5

Linia de metrou aflată în curs de extindere, Magistrala 5, măsoară 6,7 km lungime și include 10 stații de metrou, precum și un depou în extremitatea vestică. Fiecare tren va avea șase vagoane și este estimat să atingă viteze de maximum 80 km/h.

Magistrala 5 reprezintă al cincilea coridor de transport subteran al Bucureștiului și crește lungimea totală a rețelei de la 69 km până la aproximativ 76 km.

Potrivit estimărilor, proiectul generează 48 de locuri de muncă în etapa de implementare și, respectiv, 1 200 de locuri de muncă după finalizare.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Linia de metrou Magistrala 5, secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomiței” se ridică la 708 608 966 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 409 503 441 EUR prin Programul Operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările intră sub incidența axei prioritare „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de transport durabil”.

Data proiectului

23/12/2014