Crearea rețelei CASA pentru dezvoltarea de soluții vizând autonomia asistată la domiciliu

Consorțiul pentru adoptarea de soluții privind asistența pentru autonomie la domiciliu (CASA) a reunit 13 regiuni în vederea găsirii de soluții comune și partajării celor mai bune practici și politici privind autonomia la domiciliu.

Alte instrumente

 
Noile tehnologii pot ușura povara sistemelor de sănătate suprasolicitate. Noile tehnologii pot ușura povara sistemelor de sănătate suprasolicitate.

" Cooperarea este esențială. Dacă vrei o creștere treptată, fii competitiv. Dacă, totuși, optezi pentru o creștere exponențială, fii cooperant. "

Fabian Dominguez, Guvernul Flandrei

Îmbătrânirea populației și, în special, persoanele vârstnice care suferă de boli cronice generează o presiune crescândă asupra sistemelor de sănătate și asistență socială. În prezent, bolile cronice reprezintă în medie două treimi din costurile de sănătate în țările dezvoltate, cu toate că 80 % dintre aceste boli pot fi prevenite.

Sistemele de sănătate personalizate care asigură servicii de însoțire la domiciliu și în exterior reprezintă un progres, iar proiectul CASA a furnizat o platformă de colaborare în domeniul asistenței pentru autonomie la domiciliu (AAD) pentru 14 parteneri din nouă țări. Aceștia au dezvoltat o abordare mai structurată menită să urgenteze înțelegerea și implementarea noilor tehnologii, revizuind totodată politicile în materie de asistență.

Dezvoltarea de noi tehnologii

„Parteneriatele, partajarea cunoștințelor, colaborarea în rețea și analiza comparativă reprezintă instrumente ideale pentru găsirea de soluții comune la provocările demografice,” afirmă Fabian Dominguez din cadrul Departamentului flamand pentru bunăstare, sănătate publică și familie, care a coordonat proiectul. Prin punerea accentului pe dezvoltarea de noi tehnologii va fi îmbunătățită asistența medicală, înregistrându-se totodată o scădere a constrângerilor de ordin economic ale îmbătrânirii populației.

Partenerii CASA au organizat mai multe vizite de studiu, conferințe și seminarii destinate partajării și ilustrării bunelor practici din cadrul parteneriatului. Numeroși experți din întreaga Europă au participat la aceste evenimente, creând astfel un cadru pentru o cooperare permanentă și aprofundată.


Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Consorțiu pentru adoptarea de soluții privind asistența pentru autonomie” (CASA) se ridică la 2 635 999 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 2 002 154 EUR prin Programul operațional „INTERREG IVC” pentru perioada de programare 2007-2013.


Data proiectului

19/12/2014