AQUAFIL – Crearea de rețele pentru râuri mai curate și o calitate mai bună a apei

Proiectul AquaFil, finanțat de UE, a tratat problemele legate de poluarea râurilor, de calitatea apei potabile și de comunitățile sustenabile printr-o abordare paneuropeană.

Alte instrumente

 
Proiectul AquaFil a creat o rețea de regiuni pentru a se concentra pe aspectele legate de gestionarea râurilor și pe educația privind mediul. © Fons Jacques Proiectul AquaFil a creat o rețea de regiuni pentru a se concentra pe aspectele legate de gestionarea râurilor și pe educația privind mediul. © Fons Jacques

" Principalul obiectiv al rețelei AquaFil este de a facilita asocierea participanților și a populațiilor de la nivel local cu gestionarea apei – o provocare societală majoră pentru deceniile următoare. "

Michal Lamblin, coordonatorul proiectului

În lume – și chiar aici, în Europa – poluarea apei este o provocare iminentă. Din fericire, Europa adoptă o abordare proactivă pentru soluționarea problemei, făcând din gestionarea apei o prioritate prin directiva-cadru privind apa – o politică cuprinzătoare privind apa la nivelul întregii Europe. În acord cu politica, proiectul AquaFil a creat o rețea a regiunilor care să se concentreze pe problemele legate de gestionarea râurilor și pe educația privind mediul. 

Concret, proiectul a abordat problemele complexe ale gestionării apei prin combaterea poluării râurilor și a efectelor acesteia asupra calității apei potabile și a conservării zonelor umede. Proiectul s-a evidențiat prin angajamentul de a trata poluarea apei printr-o abordare integrată, interregională. Fondată inițial de patru membri, rețeaua europeană AquaFil s-a extins apoi pentru a include alți șapte membri din șase țări: Luxemburg, Franța, România, Bulgaria, Ungaria și Portugalia.

Măsuri critice

Proiectul s-a lansat prin desfășurarea unor studii aprofundate ale problemelor unice privind poluarea râurilor, constatate în țările membre ale proiectului. Studiile inițiale au analizat echipamentele disponibile pentru tratarea apei potabile și gestionarea apelor reziduale. 

Din această cercetare s-a concluzionat rapid că sunt necesare măsuri urgente pentru remedierea celor mai afectate zone – multe dintre acestea fiind identificate ca amenințări pentru sănătatea publică. Proiectul a stabilit mai întâi echipe tehnice în Franța și în Luxemburg care să conducă eforturile pentru transformarea unor râurilor deosebit de importante pentru siguranță, cum sunt Tundja în Bulgaria, Mureșul în România și Ardila în Portugalia. În primul rând, au fost necesare intervenții asupra echipamentelor locale de tratare a apelor, alături de punerea în aplicare a unor controale fiabile. De asemenea, proiectul a identificat necesitatea unor acțiuni de sensibilizare pentru a asigura o mai bună educație a comunităților locale cu privire la aceste aspecte.

S-au introdus instrumente pentru monitorizarea și controlul stării râurilor, alături de numeroase bune practici pentru dezvoltarea sustenabilă de-a lungul zonelor albiilor de râuri. De exemplu, proiectul a construit laboratoare mobile în Alba Iulia (România) și în Sliven (Bulgaria). Aceste laboratoare au asigurat măsurări continue ale nivelurilor de poluare a râurilor și, totodată, au gestionat un sistem de alertă privind poluarea. În mod similar, proiectul a coordonat curățarea mai multor zone ale albiilor de râuri. De exemplu, în Sliven, s-au plantat 2 000 de copaci de-a lungul râului, atât pentru a controla eroziunea, cât și pentru a transforma ceea ce era cândva un teren abandonat și plin de gunoi într-o zonă verde de care oamenii să se poată bucura. 

Sensibilizarea comunității

În plus față de eforturile de monitorizare continue, proiectul a lucrat direct cu populațiile locale, în coordonare cu ministerele naționale de mediu, atât pentru a oferi o educație, cât și pentru a aborda efectele de amploare ale poluării râurilor. Obiectivul a fost acela de a stabili abordări bazate pe diagnosticare pentru gestionarea râurilor în fiecare dintre comunitățile luate în considerare. În Sliven, de exemplu, partenerii din cadrul proiectului au desfășurat sesiuni de formare practică pentru tehnicienii de mediu din diversele municipii situate de-a lungul râului Tundja cu privire la punerea în aplicare a soluțiilor dovedite.

Proiectul a vizat totodată comunitatea generală și, în special, elevii. Programele educaționale au cuprins un joc distractiv pe tema apei, distribuindu-li-se materiale de formare relevante profesorilor și organizațiilor educaționale de la nivel local. Programele au fost adaptate în mod unic pentru fiecare locație în vederea consolidării legăturii dintre problema poluării râurilor și impactul direct al acesteia asupra comunității respective. În plus, s-au înființat centre pentru resursele de apă, care au fost însărcinate cu dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni comune, cu organizarea unor activități comunitare pe tema poluării și a sustenabilității râurilor, precum și cu rolul de punct central pentru toate informațiile legate de obiectivele principale ale proiectului.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE 

Totalul investițiilor pentru proiectul „AquaFil – rețeaua AquaFil” este de 2 248 505 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 929 852 EUR în cadrul programului operațional INTERREG III C – zona de vest pentru perioada de programare 2003-2006. 

Data proiectului

03/06/2016