Sprijinirea de noi modele de cooperare pentru economia socială

RegioStars 2013 FinalistProiectul PASE a contribuit la creşterea sprijinului din partea autorităţilor publice pentru întreprinderile sociale şi a consolidat rolul de motor al acestora pentru dezvoltarea durabilă regională şi locală. Prin aportul a nouă parteneri, proiectul a identificat 40 de modele şi experienţe în materie de întreprinderi sociale şi a pus la dispoziţie o serie de publicaţii destinate stimulării sprijinului acordat întreprinderilor sociale din întreaga Europă, cu accent atât pe sectorul privat, cât şi pe cel public.

Alte instrumente

 

Întreprinderile sociale se bucură de o recunoaştere tot mai mare datorită capacităţii acestora de a contracara dezechilibrele economice şi sociale majore, generând în acelaşi timp beneficii pentru comunitatea locală de care aparţin. Totuşi, acest tip de antreprenoriat îmbracă mai multe forme, iar punerea în aplicare a politicilor conexe în ţările incluse în proiect este inegală.

Proiectul PASE, coordonat de regiunea Marche din Italia, a avut drept scop stimularea eficacităţii politicilor publice de la nivel regional în ceea ce priveşte promovarea şi sprijinirea antreprenoriatului social. Printre alte obiective s-a numărat creşterea capacităţii factorilor de decizie politică şi a părţilor interesate de la nivel local de a elabora politici care să încurajeze întreprinderile sociale, precum şi de a crea instrumente specifice pentru promovarea antreprenoriatului social.

Printre parteneri s-au numărat şapte autorităţi publice de la nivel regional şi local, o şcoală de administraţie publică şi un centru public de formare.

Evidenţierea bunelor practici

Cele 40 de modele şi experienţe în materie de întreprinderi sociale identificate în cadrul PASE reprezintă exemple de autorităţi regionale şi locale, având o cooperare sporită cu partenerii sociali şi oferind în acelaşi timp idei şi metode pentru transferul de „bune practici” de la un context la altul. Şaptesprezece dintre acestea au fost incluse într-un „Catalog de bune practici”.

Un raport intitulat „Noi instrumente publice de consolidare a rolului de motor al întreprinderilor sociale pentru dezvoltarea durabilă regională şi locală şi orientări privind punerea în aplicare a acestora în diferite state membre ale UE” prezintă idei referitoare la dezvoltarea unor instrumente noi şi inovatoare menite să încurajeze noi tipuri de modele de parteneriate sociale şi achiziţii publice la nivel local.

Una dintre idei se referă la o şcoală anuală pe tema parteneriatelor publice sociale şi a achiziţiilor publice, dedicată aspectelor legate de crearea de reţele şi formare. O alta, şi anume elaborarea unui plan de acţiune, are la bază metodologia proiectelor testate, pentru lansarea de orientări într-un anumit teritoriu.

O altă publicaţie-cheie, „Statul care integrează resursele: potenţialul de dezvoltare vs. calitatea reglementărilor publice” analizează modul în care autorităţile publice utilizează potenţialul partenerilor lor locali de stimulare a proceselor socio-economice. Publicaţia vizează reglementările puse în aplicare de autorităţile publice, precum şi modalităţile în care autorităţile publice şi părţile interesate de la nivel local pot elimina barierele structurale.

Dezvoltarea relaţiilor

PASE a contribuit la redefinirea relaţiei dintre sectoarele public şi privat în raport cu serviciile sociale, în ceea ce priveşte politicile şi strategiile regionale ale acestora privind furnizarea de servicii. O recomandare-cheie se referă la implicarea întreprinderilor sociale în planificarea, elaborarea, gestionarea şi evaluarea sistemului de servicii sociale.

De asemenea, proiectul a contribuit la îmbunătăţirea politicilor regionale şi locale privind întreprinderile sociale, în principal la eliminarea obstacolelor cu care se confruntă autorităţile publice şi părţile interesate de la nivel local. În regiunea Marche, de exemplu, a fost modificată o lege pentru încurajarea unui grad mai mare de planificare simultană între sectoarele public şi privat. În Argeş (RO), Consiliul a definit recent drept obiectiv strategic promovarea şi sprijinirea economiei sociale în beneficiul grupurilor dezavantajate.

Durabilitatea proiectului este asigurată graţie transferului de bune practici, al cărui rezultat constă, în special, în crearea de către partenerii polonezi şi români a unor noi modele de politici destinate întreprinderilor sociale. Printre alte propuneri PASE privind asigurarea durabilităţii sale la nivel naţional şi european se numără crearea unui cadru propice pentru ca statele membre să asigure un sprijin mai mare întreprinderilor sociale de pe teritoriul lor şi înfiinţării de reţele specializate.

Rezultatele PASE au fost prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale şi discutate în cadrul grupurilor de experţi în materie de economie socială. De asemenea, proiectul a participat activ la discuţiile purtate la nivelul UE pe tema Actului privind piaţa unică, acesta fiind un exemplu de bună practică prezentat în cadrul forumului tematic al Comitetului Regiunilor din luna noiembrie 2010. Pe site-ul web al proiectului a fost demarată o comunitate de practici.

PASE a evidenţiat importanţa schimbului şi transferului de bune practici în materie de economie socială, nu doar la nivel interregional, ci, de asemenea, între instituţiile şi părţile implicate.”
Mauro Terzoni, director al Departamentului pentru politici europene şi al Autorităţilor de management pentru FEDR şi FSE, regiunea Marche

Data proiectului

25/10/2012