Stăvilirea apelor în regiunile ameninţate de inundaţii

Puterea grupului şi multidisciplinaritatea reflectă abordarea aleasă în proiectul FLAPP, în care eforturile combinate a 15 ţări au dus la crearea unor modalităţi practice de a face faţă pericolului inundaţiilor. FLAPP (Politica de conştientizare şi prevenire a inundaţiilor în regiunile frontaliere) a permis formarea de parteneriate care altfel nu ar fi existat şi a dus la introducerea unor măsuri printre care se numără prognozarea inundaţiilor şi gestionarea bazinului hidrografic pentru a proteja oamenii, natura şi dezvoltarea economică în zonele frontaliere supuse riscului.

Alte instrumente

 
Vedere panoramică asupra terenurilor inundabile ale Dunării. Vedere panoramică asupra terenurilor inundabile ale Dunării.

„A fost interesant să vedem pus în practică proiectul olandez «Spaţiu pentru râu». Am văzut că prevenirea inundaţiilor şi dezvoltarea naturii pot fi compatibile, atât timp cât există un spaţiu suficient. Pot folosi aceste informaţii în munca mea, pentru a propune măsuri administraţiei noastre locale.”
Josu Elso, manager de proiect GAVRN, Navarra, Spania

Locuitorii zonelor vizate de FLAPP cunosc foarte bine problema inundaţiilor, acest lucru explicând atitudinea pozitivă a 37 de parteneri din 12 zone ale bazinului hidrografic, care şi-au pus în slujba proiectului experienţa lor de gestionare a apei. Din Irlanda până în Grecia, din Estonia până în Spania, experienţele sunt împărtăşite şi aplicate în practică.

Din idei rezultă bune practici

Rolul de lider în reţeaua FLAPP l-a avut EUregio Meuse-Rin (Maastricht, Ţările de Jos). Principalul obiectiv al partenerilor de proiect a fost de a maximiza prevenirea inundaţiilor, a prognoza inundaţiile, a disemina informaţiile şi a limita daunele. Cercetătorii universitari şi ONG-urile s-au alăturat organismelor locale de gestionare a apei, contribuind la aprofundarea talentului. Ideile reţelei privind gestionarea sistemelor de cursuri de apă au fost în scurt timp încorporate în instrumente relevante, inclusiv o Hartă a bunelor practici, o Listă de bune practici şi recomandări privind politicile pentru autorităţile europene şi naţionale.

Prevenirea inundaţiilor privită din toate unghiurile

Ţinând sub observaţie 15 zone frontaliere (inclusiv din ţări care nu fac parte din UE), partenerii de proiect au acoperit diverse zone de captare, inclusiv Dunărea, Tisa, Evros, Ebro, Nemunas, Meuse, Rinul, Scheldt, Elba şi Oder. Partenerii au analizat prevenirea inundaţiilor pe baza măsurilor structurale şi spaţiale, gestionarea durabilă a inundaţiilor, în special în zonele de importanţă ecologică, combaterea calamităţilor, cooperarea transfrontalieră pentru stimularea unei abordări la nivel de bazin hidrografic şi conştientizarea publicului cu privire la inundaţii. Au fost introduse şi discutate noi concepte de gestionare a problemei inundaţiilor („teritoriu fluvial” şi „spaţiu pentru râu”). Ca instrumente de comunicare pentru conştientizare şi prevenire, în cadrul strategiei FLAPP au apărut un site web, broşuri, indicatoare şi pliante, precum şi rapoarte privind politicile de inundaţii, sisteme informatice şi hărţi transfrontaliere.

Cooperarea ia amploare pe cursurile râurilor

Proiectul a avut o importanţă esenţială în lansarea unor întruniri transfrontaliere pentru a examina inundaţiile şi poluarea, inclusiv de-a lungul Deltei Nemunas, la graniţa ruso-lituaniană. În acelaşi timp, recomandările irlandeze privind inundaţiile vor fi traduse în greacă şi folosite în Delta Evros; gestionarea problemei inundaţiilor în Szeged şi Budapesta (Ungaria) s-a inspirat din digurile mobile de la Maastricht (Ţările de Jos), iar Centrul de Informare privind Inundaţiile din Bazinul Râului Tisa s-a inspirat din metodele Centrului de Inundaţii al Saxoniei.


Data proiectului

17/12/2009