Accesul mai larg la servicii de apă conforme cu standardele UE

Un sfert de milion de oameni care locuiesc în regiunea Argeş din România urmează să beneficieze de servicii de apă semnificativ îmbunătăţite până în 2016, cu investiţii cofinanţate de UE în domeniul apei potabile şi al apelor uzate.

Alte instrumente

 

Lucrările vor fi concentrate în Piteşti, capitala judeţului şi în patru zone limitrofe. Acestea vor fi efectuate de compania regională de exploatare APĂ Canal 2000 S.A.

Un oraş şi patru comune

Acest proiect va asigura un acces mai bun la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi la serviciile de evacuare a apelor uzate într-o parte a judeţului Argeş, în zona central-sudică a României. Pe lângă Piteşti, un oraş de aproximativ 170 000 de locuitori, acesta va include comunele Merişani, Ştefăneşti, Costeşti-Buzoieşti şi Topoloveni.
Proiectul va îndeplini priorităţile de mediu ale României şi va crea 150 de locuri de muncă în cursul implementării sale. Printre obiectivele specifice se numără îmbunătăţirea tratării şi distribuţiei apei potabile, precum şi a colectării şi tratării apelor uzate, în conformitate cu standardele UE în domeniul apelor.
Reţeaua modernizată de distribuţie a apei potabile va acoperi 186 km şi va include în special opt rezervoare noi, 20 de puţuri noi sau reabilitate şi nouă staţii de pompare noi. În ceea ce priveşte reţeaua de evacuare a apelor uzate, aceasta va acoperi 287 km, 50 de staţii de pompare noi sau modernizate şi patru instalaţii noi sau modernizate de tratare a apelor uzate.

Servicii de apă noi şi complete

Investiţiile din Piteşti se vor concentra pe reabilitarea unei staţii de tratare a apei, pe construcţia unei noi unităţi de clorinare şi a unor rezervoare de apă, precum şi a unor reţele modernizate de aducţiune şi distribuţie a apei. De asemenea, este prevăzută o extindere a reţelei de canalizare, prevăzută cu staţii noi sau reabilitate de pompare şi cu staţii modernizate de tratare a apelor uzate.
Merişani, comună situată la nord-vest de oraş, va avea puţuri noi, rezervoare şi o staţie de clorinare. De asemenea, în comună se vor construi conducte de aducţiune şi o reţea de distribuţie a apei.
Ştefăneşti, comună situată dincolo de Râul Argeş înspre est, urmează să beneficieze de un câmp extins şi reabilitat de puţuri, precum şi de noi rezervoare şi staţii de clorinare. De asemenea, reţeaua sa de aducţiune va fi extinsă şi reţeaua de distribuţie modernizată.
Costeşti-Buzoieşti, comună care este situată la sud-vest de oraş, va beneficia de un câmp extins şi reabilitat de puţuri, de o nouă staţie de tratare a apei, precum şi de extinderea sau modernizarea reţelelor de aducţiune şi de distribuţie a apei. De asemenea, reţeaua sa de canalizare va beneficia de modernizări importante.
Ultima comună, Topoloveni, care este situată la est de oraş, va beneficia de modernizarea câmpului său de puţuri, de o nouă staţie de tratare a apei şi de un rezervor de apă, precum şi de extinderea sau reabilitarea reţelelor sale de aducţiune şi distribuţie a apei. Reţeaua de evacuare a apelor uzate a comunei va fi, de asemenea, mult extinsă.
Proiectul va asigura servicii mai bune de apă unui număr de aproximativ 224 000 de locuitori: toţi se vor bucura de racordarea la sistemul de alimentare cu apă potabilă sigură şi la sistemul de canalizare. Este de aşteptat, de asemenea, să existe efecte pozitive semnificative asupra mediului datorită lucrărilor la sistemul de evacuare a apelor uzate, cu o poluare redusă a apelor subterane şi a subsolului la nivel local.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” are un buget total eligibil de 99 776 000 EUR, contribuţiile din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul de coeziune ridicându-se împreună la 74 621 100 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007