Proiect de gestionare a deșeurilor destinat reducerii cantității de deșeuri depozitate

Un proiect major de gestionare a deșeurilor derulat la nivelul județului Dolj, România, stimulează eliminarea și reciclarea deșeurilor în zonele rurale și reduce cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate atât în comunitățile urbane, cât și în cele rurale.

Alte instrumente

 

În vederea îndeplinirii obligațiilor impuse prin tratatul de aderare, proiectul implementează un sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul întregului județ, care include toate elementele necesare, respectiv colectarea, separarea, transportul, transferul și tratarea deșeurilor, folosind stații de reciclare, compostare și depozitare. De asemenea, toate depozitele neconforme de deșeuri existente vor fi închise și reabilitate.

Gradul de acoperire și beneficii

Proiectul se adresează tuturor celor 611 347 de locuitori, fiind luată totodată în calcul necesitatea creșterii gradului de conștientizare și de participare în rândul publicului. Campaniile de sensibilizare a publicului pun accentul pe importanța compostării și a colectării separate în gospodării.

În cadrul acestui proiect, rata de colectare a deșeurilor mixte se va ridica la 100 % pentru populația urbană și rurală, comparativ cu procentul de doar 20 % înregistrat în zonele rurale în 2013.

În cazul în care se va asigura o colectare separată a deșeurilor de ambalaje la nivelul întregii populații, o rată totală de recuperare de 60 % va fi atinsă până în anul 2016, rata totală de reciclare urmând să fie de 55 %. Întregul proces de reciclare este defalcat după cum urmează: 60 % pentru sticlă, 60 % pentru hârtie și carton, 50 % pentru metale, 22,5 % pentru plastic și 15 % pentru lemn. 

Grație implementării colectării separate la nivelul întregii țări, precum și a promovării compostării în gospodării sau a construcției de instalații pentru tratarea deșeurilor biodegradabile, cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate va fi redusă cu 35 % până în anul 2016, în raport cu cantitatea generată în 1995.

Planuri tehnice

În cadrul proiectului vor fi construite patru stații de transfer în Filiași, Băilești, Dobrești și Calafat. Totodată, va fi construită o stație de sortare în Craiova, două stații de compostare în Mofleni și Calafat, și vor fi instituite două centre pentru deșeuri periculoase în Craiova și Băilești. Trei depozite neconforme de deșeuri vor fi închise în Calafat, Băilești și Segarcea. Va fi implementată colectarea selectivă, urmând să fie asigurate 102 986 de unități de compostare în zonele rurale și în localitățile Bechet și Dăbuleni.

Proiectul va genera, potrivit estimărilor, aproximativ 300 de locuri de muncă după încheierea fazei de implementare în anul 2017.

Investiții totale și finanțare UE

Totalul investiției pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” se ridică la 53 612 797 EUR, contribuțiile din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 41 121 056 EUR din Programul Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Data proiectului

10/06/2015