Judeţul Vâlcea intră în rândul lumii

Şase oraşe din sud-vestul României vor beneficia de instalaţii îmbunătăţite de apă potabilă şi de o reţea modernizată de tratare a apei uzate.

Alte instrumente

 

Acest proiect va conecta peste 90 % din populaţia locală atât la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă, cât şi la reţeaua de canalizare şi va contribui la reducerea poluării mediului.

Îmbunătăţirea alimentării cu apă pentru mii de locuitori

Acest proiect este conceput pentru a îmbunătăţi atât sistemul de alimentare cu apă potabilă, cât şi colectarea şi tratarea apei uzate pentru 187 000 de locuitori din şase oraşe din judeţul Vâlcea, situat în sud-vestul României.

Acest important proiect de infrastructură va fi realizat de întreprinderea regională din sectorul apei S.C. APAVIL S.A. în beneficiul locuitorilor din Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti, Băbeni şi Bălceşti. Râmnicu Vâlcea (pop. 92 000) este reşedinţa judeţului Vâlcea şi este situat pe malurile râului Olt, cel mai lung râu care curge exclusiv pe teritoriul României şi se varsă în Dunăre la aproximativ 180 km spre sud.

Beneficii pentru sănătate şi mediu

Proiectul va conecta în medie 96 % din populaţia oraşelor vizate la o reţea sigură de alimentare cu apă potabilă, în timp ce 91 % din populaţie va fi conectată la reţeaua de canalizare. Acest lucru va contribui, pe de o parte, la o mai bună protecţie a sănătăţii publice şi, pe de altă parte, la o reducere semnificativă a volumului de apă contaminată cu reziduuri organice şi nutrienţi descărcaţi în prezent în cursurile de apă, precum şi a poluării apelor subterane şi a subsolului de la nivel local.

De asemenea, îmbunătăţirile vor contribui la îndeplinirea obligaţiilor în materie de mediu şi sănătate publică care îi revin României în temeiul tratatului de aderare la UE.

Lucrările vor dura trei ani

Faza lucrărilor din cadrul proiectului va dura trei ani şi va genera 250 de locuri de muncă. Încă zece locuri de muncă cu normă întreagă vor fi create pentru funcţionarea pe termen lung a reţelelor de apă.

Îmbunătăţirile reţelei de alimentare cu apă potabilă implică construcţia sau reabilitarea a 79 km de reţea de distribuţie, împreună cu 26 km de reţea de aducţiune, trei staţii de pompare, cinci rezervoare de apă şi extinderea sau modernizarea a trei staţii de tratare a apei.

În ceea ce priveşte partea proiectului legată de evacuarea şi tratarea apei uzate, APAVIL va adăuga 114 km de canalizare, va reabilita alţi 14 km şi va instala sau va moderniza 51 de staţii de pompare. În fiecare din cele şase oraşe vor fi construite sau vor fi modernizate semnificativ noi staţii de tratare a apei.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extension and rehabilitation of water and wastewater infrastructure in Valcea County” (Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea) are costuri totale eligibile pentru finanţare de 98 874 509 EUR, contribuţiile din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 76 935 536 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

10/07/2012