Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din Mureş

Pentru a aduce infrastructura de apă şi apă uzată din Mureş la nivelul standardelor comunitare de mediu, a fost conceput un proiect de extindere şi reabilitare pentru judeţ.

Alte instrumente

 

Proiectul, implementat de compania regională de administrare S.C. Compania Aquaserv S.A., va cuprinde sistemele de alimentare cu apă şi de tratare a apei, precum şi sistemele de colectare şi epurare a apei uzate din Târgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc.

Măsuri-cheie pentru servicii îmbunătăţite

Proiectul, care se estimează că va aduce beneficii directe pentru 349 000 de locuitori care utilizează serviciile de apă şi apă uzată ale judeţului, va duce în acelaşi timp la atingerea unei rate de racordare de 100 % atât în ceea ce priveşte sistemul de canalizare, cât şi reţeaua de apă potabilă.

Lucrările din cadrul proiectului sunt împărţite pe măsuri-cheie. În ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu apă, acestea includ: modernizarea captării apei, construirea şi reabilitarea conductelor de aducţiune pentru apă, a rezervoarelor şi a staţiilor de tratare a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare. În ceea ce priveşte infrastructura de canalizare, măsurile-cheie cuprind construirea şi modernizarea a cinci staţii de epurare a apei uzate, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare.

În total, se vor construi sau reabilita 100 km de conducte de aducţiune a apei şi 63 km de conducte de distribuţie a apei, iar reţeaua de canalizare va fi extinsă cu 77 km.

Creşterea calităţii vieţii pentru toţi

Infrastructura îmbunătăţită va duce la creşterea calităţii vieţii pentru toţi cei 349 000 de locuitori ai judeţului, asigurând un acces îmbunătăţit la serviciile de apă potabilă şi apă uzată şi crescând până la 100 % rata de racordare la ambele servicii. Beneficiile vor fi şi mai pronunţate pentru cei 32 000 de locuitori nou-racordaţi la un sistem corespunzător de alimentare cu apă potabilă.

În plus, proiectul va influenţa economia locală, mobilizând în mod direct 325 de locuri de muncă în etapa de implementare.

Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi epurare a apei uzate va determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în cursurile de apă. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, datorită extinderii sistemului de apă uzată.

Data proiectului

10/10/2011