Gestionare ultramodernă a deşeurilor

Un sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide pentru un întreg judeţ din nord-estul României este în curs de implementare. Când va fi funcţional, acesta va aduce beneficii pentru 568 000 de oameni, permiţând în special colectarea separată a deşeurilor din ambalaje pentru toţi locuitorii zonelor urbane şi rurale.

Alte instrumente

 

Proiectul include investiţii majore într-o serie de măsuri, printre care închiderea gropilor de gunoi urbane şi rurale existente, precum şi campanii publice de informare asupra deşeurilor solide. Zona de implementare va fi judeţul Neamţ, autoritatea responsabilă fiind Consiliul Judeţean.

Un lanţ de gestionare complet

Obiectivul proiectului este de a implementa un sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide. Acesta va reuni toate elementele necesare pentru separarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor. Vor fi închise şi reabilitate trei gropi de gunoi urbane existente care nu respectă standardele. De asemenea, se vor închide peste 120 de gropi de gunoi rurale ilegale, dintre care 45 vor fi reabilitate.

Lucrările includ colectarea separată a deşeurilor, cum ar fi distribuirea de pubele şi containere pentru deşeurile reciclabile şi deşeurile biodegradabile. De asemenea, oamenii vor primi şi unităţi menajere pentru compost.

Se vor construi trei staţii de transfer în Cordun, Târgu-Neamţ şi Taşca (45 000, 17 000 şi 9 000 de tone pe an), iar în Cordun se va construi o staţie nouă de sortare, cu o capacitate de până la 17 000 de tone pe an. De asemenea, se va amenaja o nouă groapă de gunoi în Girov, totodată fiind închise şi reabilitate trei gropi de gunoi care nu respectă standardele (în Roman, Târgu-Neamţ şi Bicaz).

Un sistem cu acoperire judeţeană

În cadrul proiectului, colectarea deşeurilor mixte se va face la nivelul întregii populaţii urbane şi rurale a judeţului. În 2007, rata medie de colectare urbană era de numai 63%, iar cea rurală, de doar 14%.

Ar trebui să dispară complet depozitarea ilegală, reducându-se astfel riscurile pentru sănătatea populaţiei şi sporindu-se calitatea mediului. În acelaşi timp, sistemul fiabil de gestionare a deşeurilor solide, conform normelor în vigoare, va spori atractivitatea zonei Neamţ pentru investitori.

Proiectul va mobiliza direct 100 de locuri de muncă în etapa de implementare şi 76 de locuri în etapa de exploatare. Se vor lua şi măsuri de conştientizare în rândul publicului pentru a reduce cantitatea de deşeuri la sursă şi pentru a stimula separarea la sursă a materialelor reciclabile.

Data proiectului

30/03/2011