Mii de oameni vor beneficia de servicii de apă îmbunătăţite

În curând, peste 246 000 de locuitori din sud-estul României vor beneficia de o îmbunătăţire majoră a serviciilor de apă. Proiectul se va concentra pe investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi epurarea apei reziduale, cuprinzând două staţii de epurare.

Alte instrumente

 

Lucrările se vor derula timp de mai mulţi ani, în diferite zone ale judeţului Brăila. Obiectivul este de a oferi aproape întregii populaţii de aici un acces mai bun la servicii de apă potabilă şi apă reziduală.

Reabilitarea infrastructurii

Zonele-ţintă ale proiectului sunt Brăila, reşedinţa judeţului, precum şi oraşele şi comunele Ianca, Însurăţei, Făurei, Viziru şi Tufeşti. Principalul obiectiv este respectarea obligaţiilor de conformitate ale României în domeniul apei conform Tratatului de aderare şi îndeplinirea obiectivelor Programului Operaţional Mediu.

Lucrările vor viza extinderea şi reabilitarea surselor de apă, a conductelor de apă şi a staţiilor de epurare a apei, extinderea şi reabilitarea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare şi sporire a debitului apei şi a reţelelor de măsurare şi distribuţie a apei. Proiectul are în vedere, de asemenea, extinderea şi reabilitarea sistemului de colectare a apei reziduale şi reabilitarea a două staţii de epurare, astfel încât acestea din urmă să facă faţă cerinţelor zonelor pe care le deservesc, cu o populaţie de 22 500, respectiv 20 000 de locuitori.

Apă la standarde europene

Se aşteaptă ca măsurile luate în cadrul proiectului să îmbunătăţească serviciile de apă pentru aproape un sfert de milion de oameni, adică aproximativ 99% din locuitorii zonei deservite. Va creşte cu aproximativ 55 650 numărul locuitorilor conectaţi la sistemul de apă reziduală, care va respecta pe deplin standardele europene. De asemenea, va creşte cu 17 140 numărul celor care vor beneficia de acces îmbunătăţit la apă potabilă la standarde europene.

Îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei reziduale va permite o reducere considerabilă a masei de poluanţi organici şi nutritivi deversate direct în cursurile de apă locale şi, în final, în Dunăre. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, ca urmare a extinderii sistemului de apă reziduală. Se estimează că vor fi create 40 de locuri de muncă pe durata lucrărilor şi 150 de locuri de muncă în etapa de exploatare.

Data proiectului

30/03/2011