Mii de persoane urmează să beneficieze de noile sisteme de apă şi canalizare

Locuitorii judeţului Vaslui, situat în zona de nord-est a României, sunt pe punctul de a beneficia de apă potabilă sigură şi de staţii modernizate de epurare a apelor uzate, graţie unui proiect major sprijinit din Fondul de coeziune al UE.

Alte instrumente

 

Proiectul cere construirea, extinderea şi reabilitarea unei game variate de infrastructuri de apă şi apă uzată în localităţile – sau zonele – Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti.

Măsurile includ construirea şi modernizarea unor conducte de alimentare cu apă, rezervoare, staţii de clorinare şi epurare, precum şi construcţia unor staţii de pompare şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare – inclusiv renovarea a patru staţii de epurare a apelor uzate.

Stabilirea de noi racorduri

Per ansamblu, proiectul aduce beneficii unui număr de aproximativ 133 000 de persoane. Obiectivul este acela de a asigura că 99 % din populaţie este racordată la serviciile de apă şi canalizare, care trebuie să funcţioneze în concordanţă cu parametrii stabiliţi în cuprinsul directivelor UE relevante. Lucrările sunt realizate în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România faţă de UE prin Tratatul de aderare. Odată cu finalizarea proiectului, numărul locuitorilor racordaţi la sistemul de canalizare va creşte cu 60 188, iar al celor racordaţi la sistemul de alimentare cu apă potabilă cu 40 980.

Potrivit estimărilor, proiectul va genera 29 de locuri de muncă după încheierea etapei de implementare. Operatorul regional S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI va avea în gestiune noua infrastructură.


Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui” se ridică la 128 389 032 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE fiind de 81 455 746 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul este inclus în cadrul Programului Operaţional „Mediu”, axa prioritară „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.


Data proiectului

23/05/2013