Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi

Urmărind alinierea sistemului de termoficare al municipiului Iaşi la cerinţele UE, acest proiect va reabilita centralele de termoficare urbane existente şi reţelele de distribuţie a energiei termice.

Alte instrumente

 

Pe lângă reducerea emisiilor de SO2, NOx şi de praf ale sistemului de termoficare (ale căror valori depăşesc în prezent nivelurile permise), proiectul va contribui şi la sporirea eficienţei energetice a centralelor electrice de termoficare şi a reţelelor de transport şi distribuţie.

Creşterea standardului pentru a întruni cerinţele UE

Acest proiect face parte dintr-un plan general de acţiune pentru municipiu, prin care se urmăreşte reducerea emisiilor şi reabilitarea reţelelor. Sistemul de termoficare existent al municipiului Iaşi deserveşte peste 158 000 de locuitori, care reprezintă 51 % din populaţie, precum şi majoritatea instituţiilor publice şi a firmelor de servicii.

Concret, proiectul cuprinde mai multe acţiuni-cheie, inclusiv: dotarea sistemului de termoficare cu tehnologii de producţie modernizate, prin retehnologizarea a trei cazane de apă fierbinte şi a unuia de abur de la două centrale pentru reducerea emisiilor de NOx; instalarea unei instalaţii de desulfurare în a doua centrală pentru reducerea emisiilor de SO2 şi instalarea unui sistem de colectare uscată a cenuşii pentru reducerea cantităţii de zgură şi cenuşă depozitate. În plus, pompele de transport de la ambele centrale şi din reţeaua de transport vor fi şi ele retehnologizate pentru a spori eficienţa energetică a sistemului.

Aceste acţiuni sunt menite să alinieze infrastructura la cerinţele legislative de mediu relevante ale UE şi la politica UE de reducere a poluării atmosferice. Sistemul de termoficare îmbunătăţit va fi exploatat de CET Iaşi SA, deţinută în totalitate de municipiul Iaşi.

Impulsionarea economiei concomitent cu reducerea emisiilor

De pe urma acestui proiect vor beneficia peste 158 000 de locuitori, majoritatea instituţiilor publice ale municipiului şi firmele de servicii de aici. În ansamblu, proiectul va contribui la creşterea calităţii aerului în zonă şi la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei.

Din punct de vedere economic, municipiul Iaşi va deveni mai atractiv pentru investitori şi se vor crea 197 de locuri de muncă în etapa de implementare.

În ceea ce priveşte avantajele de mediu, proiectul va contribui la abordarea schimbărilor climatice prin reducerea drastică a emisiilor de SO2, CO2, NOx şi de praf ale sistemului de termoficare. În plus, creşterea eficienţei energetice a centralelor electrice de termoficare şi a reţelelor va reduce consumul de energie primară, contribuind astfel la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Data proiectului

20/09/2011