Judeţul Suceava urmează să beneficieze de un acces mai bun la apă curată

Peste 200 000 de locuitori urmează să beneficieze de servicii de apă îmbunătăţite datorită investiţiei într-un proiect important în domeniile tratării apei şi colectării apei uzate derulat în nord-estul României.

Alte instrumente

 

Proiectul, care cuprinde cinci oraşe din judeţul Suceava, presupune construcţia şi modernizarea a şapte staţii de tratare a apei uzate. Reţeaua de distribuţie a apei care se întinde pe aproximativ 162 de kilometri (km) va fi îmbunătăţită şi extinsă. De asemenea, mai multe staţii de pompare, rezervoare de apă şi staţii de clorinare vor beneficia de o modernizare foarte necesară. Reţeaua de canalizare va fi extinsă cu peste 142 km, asigurându-se racordarea la sistemul de canalizare a tuturor locuitorilor din aceste zone ale judeţului.

În plus, vor fi create 125 de locuri de muncă în zonă pe o perioadă de patru ani, în cursul fazei operaţionale a proiectului.

Reducerea poluării, îmbunătăţirea calităţii mediului

Deşi este plină de resurse de apă dulce, cum ar fi râuri, lacuri naturale şi artificiale, fluviul Dunărea şi ape subterane, România dispune în continuare de cantităţi reduse de apă potabilă curată în comparaţie cu alte ţări europene.

Până în prezent, au fost deversate direct în resursele locale de apă ape uzate netratate sau tratate necorespunzător, cauzând astfel contaminarea şi, prin urmare, reducând accesul la apă potabilă curată. În plus, nu toţi locuitorii au norocul de a fi racordaţi simultan la sistemele de apă şi canalizare. Riscul pentru sănătatea oamenilor este ridicat, iar calitatea vieţii a avut la rândul său de suferit.

O mai bună colectare a apei uzate, modernizarea reţelelor de canalizare şi construcţia unor noi staţii de pompare şi instalaţii de tratare a apei vor servi la reducerea poluării resurselor de apă, a apelor subterane şi a subsolului.

O astfel de investiţie este esenţială pentru îmbunătăţirea vieţii locuitorilor de la ţară. Racordarea la un sistem funcţional de canalizare şi accesul la rezerve suficiente de apă curată vor îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii acestora şi vor reduce riscul îmbolnăvirilor.

Protecţia mediului

O infrastructură îmbunătăţită de alimentare cu apă şi de canalizare prezintă o serie de beneficii pentru mediu. Printr-o mai bună colectare şi tratare a apei uzate se va asigura că poluanţii cu nutrienţi, care pot stimula creşterea vieţii acvatice şi face ravagii asupra ecosistemelor, nu vor mai fi descărcaţi în râuri şi lacuri. Mai mult, va fi redusă, de asemenea, contaminarea solului.


Data proiectului

23/10/2012