Un sistem de ultimă generaţie pentru deşeurile solide în beneficiul unui judeţ

Aproximativ o treime de milion de locuitori din judeţul Caraş-Severin, situat în sud-estul României, urmează să beneficieze de un sistem nou şi pe deplin integrat de gestionare a deşeurilor.

Alte instrumente

 

Lucrările din cadrul acestui important proiect urmăresc introducerea unui sistem de ultimă generaţie de gestionare a deşeurilor la nivelul întregului judeţ, în conformitate cu angajamentele de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la UE. Între acestea se numără închiderea depozitelor de deşeuri care nu respectă standardele moderne şi construcţia unui nou depozit conform de deşeuri.

Vechile depozite de deşeuri vor fi închise

Se preconizează că durata construcţiei unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide la nivelul judeţului va fi de 23 de luni, pe parcursul cărora vor fi create în mod direct 160 de locuri de muncă. Următoarea fază, cea operaţională, ar trebui să genereze în jur de 260 de locuri de muncă.

În cadrul acestui proiect, lucrărilor vor fi axate pe instalarea tuturor facilităţilor necesare pentru sortarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor. Numeroase depozite neconforme existente vor fi închise şi reabilitate, între care opt în zonele urbane şi 97 în zonele rurale. De asemenea, se vor depune eforturi pentru creşterea gradului de conştientizare în rândul opiniei publice cu privire la importanţa reducerii deşeurilor la sursă sau a sortării la sursă a materialelor reciclabile.

Un sistem mai bun pentru toţi

Odată încheiat, proiectul va asigura o rată de colectare a deşeurilor mixte de 100 % pentru populaţia urbană şi rurală din judeţul Caraş-Severin. Aceasta în comparaţie cu rate de aproximativ 93 % şi, respectiv, 84 % în 2009.

Un alt beneficiu preconizat va fi reducerea cu 50 % până în 2013 a deşeurilor biodegradabile care ajung în depozite, în comparaţie cu anul de referinţă 1995. Aceasta va fi rezultatul punerii în aplicare a colectării separate la nivelul întregii populaţii a judeţului, promovarea compostării în gospodării şi construcţia unor staţii de tratare pentru deşeurile biodegradabile. Aceste staţii vor fi construite în Lupac, inclusiv o staţie de sortare cu o capacitate de 33 700 tone/an şi o instalaţie mecanico-biologică cu o capacitate de până la 63 870 tone/an.

Printre beneficiile preconizate ale noii infrastructuri se numără eliminarea deversărilor, care va contribui la reducerea riscurilor de sănătate pentru populaţie şi la îmbunătăţirea calităţii mediului. Mai mult, deţinerea unui sistem durabil şi conform de gestionare a deşeurilor solide va spori atractivitatea zonei Caraş-Severinului pentru investitori.

Data proiectului

23/10/2012