Sortarea deşeurilor pentru un viitor curat

Ca parte a eforturilor de respectare a obligaţiilor faţă de UE, reducere la minimum a efectelor negative asupra mediului şi creştere a calităţii vieţii pentru 425 100 de localnici, acest proiect vizează instituirea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide pentru întregul judeţ Sibiu.

Alte instrumente

 

Domeniile de lucru cheie vor fi furnizarea de echipamente de colectare şi unităţi de compostare la domiciliu pentru zona rurală, precum şi construirea unei staţii de sortare (de 20 000 t/an) şi a două staţii de compostare de 15 000, respectiv 7 000 t/an.

Eforturi urbane şi rurale colective

Investiţiile proiectului se concentrează asupra sectorului deşeurilor solide. Lucrările desfăşurate vor viza întregul judeţ Sibiu, responsabilitatea revenindu-i Consiliului Judeţean. Proiectul va fi susţinut de un cadru instituţional modernizat bazat pe management regional şi va ţine cont de nevoia unui grad sporit de conştientizare şi implicare din partea publicului. Se preconizează că proiectul va crea în mod direct 124 de locuri de muncă în etapa iniţială de dezvoltare şi 38 după punerea în funcţiune a sistemului pentru deşeuri.

Principalele componente ale proiectului sunt: furnizarea de echipamente de colectare, inclusiv eurotomberoane şi europubele, precum şi unităţi de compostare la domiciliu; construirea unei staţii de sortare (de 20 000 t/an) şi a două staţii de compostare; închiderea şi reabilitarea a 5 rampe de deşeuri urbane; şi campanii de sensibilizare a opiniei publice în scopul reducerii deşeurilor la sursă sau al separării la sursă a materialelor reciclabile.

Obiective clare privind deşeurile şi reciclarea

La finalizare, se aşteaptă ca proiectul să faciliteze atingerea următoarelor obiective:

 • o rată de colectare de 100 % a deşeurilor mixte în rândul populaţiei urbane şi rurale, faţă de ratele de 72 %, respectiv 62 % din 2007;
 • o reducere cu 50 % a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate până în 2013, în comparaţie cu anul 1995, cu ajutorul sistemelor de colectare separată care să acopere 80 % din populaţia urbană până în 2013;
 • colectarea separată a deşeurilor din ambalaje în proporţie de 100 % în rândul populaţiei urbane, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60 % până în 2013, rata totală de reciclare fiind de 55 %, după cum urmează:
  • 60 % pentru sticlă;
  • 60 % pentru hârtie şi carton;
  • 50 % pentru metal;
  • 22,5 % pentru plastic;
  • 15 % pentru lemn.

Prin atingerea obiectivelor enunţate anterior şi prin eliminarea depozitării ilegale în viitor, se estimează o reducere semnificativă a riscurilor pentru sănătatea publică, precum şi o îmbunătăţire majoră a condiţiilor de igienă şi a calităţii mediului. Din perspectivă economică, această abordare ecologică va contribui şi la sporirea atractivităţii zonei Sibiului pentru investitori.

Data proiectului

28/09/2011