Rezolvarea unei mari probleme a deşeurilor aduce beneficii mediului şi sănătăţii umane

În regiunea de sud-est a României se construieste în prezent un sistem integrat modern pentru gestionarea deseurilor solide, de care vor beneficia peste 390 000 de oameni. Odata functional, acest sistem va reduce numarul gropilor de gunoi ilegale din regiune si va accelera ritmul reciclarii deseurilor.

Alte instrumente

 

Acoperind întregul judeţ Vrancea, noul sistem pentru deşeurile solide include echipament de colectare modern. Un alt obiectiv este de a conştientiza publicul în scopul de a reduce cantitatea de deşeuri de colectat şi de a stimula sortarea materialelor reciclabile.

Marea curăţenie

Principalul obiectiv al acestui proiect privind deşeurile solide organizat de Consiliul Judeţean Vrancea este de a închide gropile de gunoi urbane şi rurale locale, care sunt inestetice şi constituie o sursă de poluare a apei freatice. Judeţul a primit echipamente noi – precum containere şi vehicule de salubrizare – pentru colectarea deşeurilor solide din gospodării, precum şi din sectorul comercial, industrial şi instituţional. De asemenea, sunt în curs de construcţie trei staţii de transfer şi şase staţii de preluare.

Se amenajează o nouă groapă de gunoi regională, care va fi dotată cu echipament pentru tratarea produselor secundare ale deşeurilor, precum levigatul (lichidul care se scurge din groapa de gunoi) şi gazele. În fiecare an, locaţia va putea sorta 15 000 de tone de deşeuri solide, creând o cantitate egală de compost.

Există şi planuri pentru închiderea şi sigilarea a trei gropi de gunoi urbane, curăţarea altor două şi închiderea, curăţarea sau reabilitarea a 200 de gropi de gunoi rurale. Numeroase dintre aceste locuri vor fi acoperite cu iarbă.

Mai multe locuri de muncă, un mediu mai curat

Proiectul va acoperi cantitatea de deşeuri mixte a întregii populaţii urbane şi a 90% din populaţia rurală şi se estimează că va crea 200 de locuri de muncă în fazele de implementare şi de funcţionare. De asemenea, proiectul va aduce colectarea deşeurilor solide din judeţ la cele mai înalte standarde europene, aliniind-o la obligaţiile de aderare asumate de România în 2007.

Pe lângă reducerea riscurilor de sănătate asociate cu poluarea cauzată de eliminarea ilegală a deşeurilor, noul sistem pentru deşeuri solide va purifica mediul, va reduce cantitatea de deşeuri produsă şi va spori atractivitatea judeţului în ansamblu pentru potenţialii investitori. Biogazul generat în locaţiile respective va fi colectat şi vândut, acest fapt având şi beneficiul suplimentar al reducerii gazelor cu efect de seră produse la nivel local.

Data proiectului

01/01/2007