Județele Sibiu și Mureș din România beneficiază de reabilitarea drumurilor

Pe drumul național DN14 din România, între orașele transilvănene Sibiu și Sighișoara, se derulează un proiect de reabilitare major. Acesta face parte dintr-un demers al țării din Europa de Est de a-și moderniza infrastructura națională de transport.

Alte instrumente

 

Proiectul cuprinde un tronson de 79,3 kilometri al drumului național și vizează reducerea duratelor de călătorie între Sibiu și Sighișoara cu aproximativ 8 minute. Unul dintre obiectivele-cheie îl reprezintă reducerea ratei accidentelor cu 10 %.

Principalii beneficiari sunt persoanele care circulă cu autovehiculul în județele învecinate Sibiu și Mureș (aproximativ 978 000 de locuitori), precum și serviciile publice din zonă.

Se estimează că pe parcursul derulării proiectului se vor crea aproximativ 250 de locuri de muncă.

Conectarea patrimoniului cultural al României

În urma proiectului vor avea de câștigat și vizitatorii străini, care vor putea călători astfel mai rapid și în condiții de siguranță sporită între cele două centre culturale. 

În 2007, Sibiul a fost desemnat drept capitală europeană a culturii, iar Sighișoara este inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO. De asemenea, orașul este renumit ca fiind locul de naștere al lui Vlad Țepeș, care i-a servit drept inspirație lui Bram Stoker pentru personajul de ficțiune Contele Dracula. 

În prezent, la Sibiu se intersectează trei drumuri naționale principale (DN1, DN7 și DN14), iar un aeroport asigură conectarea internațională a orașului, oferind zboruri directe spre Germania, Austria, Regatul Unit și Spania. 

O infrastructură națională de transport durabilă

Printre aspectele tehnice de la baza proiectului se numără lărgirea platformei existente a drumului și consolidarea carosabilului astfel încât să facă față timp de 25 de ani vehiculelor grele de marfă cu o sarcină nominală de 11,5 t/osie. Lățimea platformei drumului va fi variabilă (între 7 și 10 metri), pe întregul tronson existând două benzi de circulație de câte 3,5 m lățime. Tronsonul va include în total 21 de poduri, 175 de podețe și diverse intersecții și treceri la nivel cu calea ferată.

Toate aspectele tehnice respectă standardul național STAS 863/85 și vor contribui la asigurarea caracterului durabil al sistemului național de transport al României.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE 

Totalul investițiilor pentru proiectul „Reabilitarea DN14 Sibiu-Mediaș-Sighișoara” se ridică la 47 958 537 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 40 764 757 EUR. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) va supraveghea derularea proiectului, care face parte din rețeaua transeuropeană de transport (programul TEN-T).

Data proiectului

13/04/2016