Linie de cale ferată modernizată în România

41,185 km de linie de cale ferată vor fi modernizaţi în vestul României, ducând la creşterea vitezei de călătorie şi a confortului pasagerilor, precum şi la o eficienţă sporită a transportului de marfă.

Alte instrumente

 

Tronsonul de cale ferată care face obiectul acestui proiect se întinde de la frontiera dintre România şi Ungaria până la kilometrul 614. Făcând parte din reţeaua transeuropeană de transport, aşa-numitul program TEN-T, acesta este, prin urmare, considerat important pentru transportul european, precum şi pentru transportul local. Ca rezultat al acestei modernizări, viteza maximă pentru trenurile de pasageri va creşte la 160 km, iar pentru trenurile de marfă la 120 km, aducând acest tronson de cale ferată la standarde europene şi internaţionale.

Beneficii atât pentru locuitorii de la nivel local, cât şi pentru turişti

Aceste îmbunătăţiri vor aduce un plus de siguranţă şi confort pasagerilor, precum şi un timp de călătorie mai redus, toate acestea urmând să contribuie la încurajarea unui număr mai mare de cetăţeni să opteze pentru transportul feroviar. De asemenea, este de aşteptat ca serviciile de transport de marfă să devină o opţiune logistică mai atractivă în urma modernizării.

În timp ce modernizarea liniei de cale ferată va fi în beneficiul turiştilor şi al vizitatorilor aflaţi în trecere prin vestul României, cel mai mare beneficiu va fi resimţit de locuitorii şi întreprinderile din zonă şi, în special, din judeţul Arad. Pe lângă îmbunătăţirea transportului feroviar, locuitorii de pe plan local vor fi, de asemenea, martorii unei creşteri a gradului de ocupare a forţei de muncă, având în vedere că este de aşteptat ca prin acest proiect să fie create în jur de 333 de locuri de muncă.

Reabilitare totală

În vederea aducerii la standarde a tronsonului de cale ferată Frontieră – km 614, întreaga linie necesită reabilitare, inclusiv şinele, traversele şi balastul. Acolo unde există o singură linie, este posibilă construcţia unei a doua linii. În plus, vor fi modernizate patru staţii de cale ferată. Drept rezultat, 91,99 % din linie va fi la un standard care să permită viteze maxime de 160 km pentru trenurile de pasageri şi 120 km pentru trenurile de marfă.

Data proiectului

23/10/2012