România salută un proiect de talie internaţională în domeniul fizicii

Scopul proiectului destinat construcţiei unui spaţiu ultramodern de cercetare în domeniul fizicii nucleare este acela de a genera beneficii în rândul întregii comunităţi ştiinţifice din Europa şi de a oferi acel impuls atât de necesar sistemului românesc de cercetare şi dezvoltare (C&D).

Alte instrumente

 

„Extreme Light Infrastructure” (ELI) este un proiect de cercetare paneuropean găzduit de Republica Cehă, Ungaria şi România. În cazul de faţă, sunt utilizate investiţii din Fondul european de dezvoltare regională în sprijinul construcţiei în România a unei importante infrastructuri de cercetare şi dezvoltare, denumită ELI-NP [NP fiind acronimul pentru „nuclear physics” (fizică nucleară)]. Odată ce va fi pusă în funcţiune, infrastructura ELI-NP va găzdui tehnologii laser care, în principiu, vor fi exploatate pentru realizarea unor cercetări fundamentale în materie de fizică nucleară.

Obiectivul general al proiectului ELI-NP constă în promovarea cercetării naţionale şi europene prin crearea unei infrastructuri de cercetare recunoscute la nivel internaţional, deschisă cercetătorilor din mediul academic, precum şi sectorului privat şi de afaceri.

Proiectul oferă, de asemenea, un stimul important sistemelor de inovare şi de cercetare şi dezvoltare din România, caracterizate în prezent printr-o lipsă de spaţii largi de cercetare, printr-un număr redus de cercetători şi niveluri modeste de finanţare, precum şi prin absenţa unei culturi a transferului de tehnologie/cunoştinţe. Mai mult, în România există un număr foarte mic de întreprinderi inovatoare.

Facilităţi unice

ELI-NP este considerată o infrastructură unică, întrucât pune la dispoziţia cercetătorilor tehnologii atât pe bază de laser, cât pe bază raze gama. Datorită acestei combinaţii, în cadrul ELI-NP se pot derula cercetări vizând impactul radiaţiilor electromagnetice extrem de puternice asupra materiei, cu un accent specific asupra fenomenelor nucleare şi aplicaţiilor acestora. Experimentele care combină tehnologiile pe bază de laser cu cele pe bază de raze gamma sunt concepute să se deruleze în interiorul unei camere de interacţiune, ceea ce permite proiectului ELI-NP să aibă un aport esenţial la ştiinţele de bază.

Cercetările derulate în cadrul acestei infrastructuri vizează patru domenii principale:

  • rezonanţa de fluorescenţă nucleară (NRF), ducând la noi tehnici de îmbunătăţire a gestionării deşeurilor nucleare, precum şi la aplicaţii pentru securitatea porturilor şi aeroporturilor;
  • aplicaţiile destinate îmbunătăţirii testării nedistructive şi studiului materialelor, prin cercetarea surselor de pozitroni şi prin activităţi de cercetare în materie de microraze gamma cu flux înalt, monocromatice şi cu nivel reglabil de energie;
  • deschiderea unor noi domenii de cercetare în materie de radioizotopi farmaceutici;
  • în ceea ce priveşte iradierea materialelor, ELI-NP va permite derularea de cercetări privind efectele laserelor de mare putere asupra materialelor, ceea ce ar putea duce în schimb la crearea unei game largi de aplicaţii.

Prezenta fişă informativă descrie etapa 1 a proiectului ELI-NP, care ar trebui să se finalizeze până în 2015. Etapa 1 va asigura o gamă variată de clădiri de înaltă calitate şi eficiente din punct de vedere energetic, şi anume: o clădire care va găzdui tehnologiile laser; o clădire destinată experimentelor şi surselor de raze gamma; o structură destinată laboratoarelor; o casă de oaspeţi; o clădire de birouri şi un bufet cu autoservire. Tot în etapa 1 va fi dat în funcţiune un sistem laser de 10PW. Un al doilea sistem laser va fi dat în funcţiune la finele etapei 2 – o manevră care va spori semnificativ timpul de acces al cercetătorilor.

Odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie, infrastructura ELI-NP va fi gestionată direct de către Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN–HH). În urma implementării proiectului, se estimează crearea a peste 250 de locuri de muncă.

Fonduri totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, Etapa 1” se ridică la 179 988 881 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 149 390 771 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul este finanţat prin axa prioritară „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate” din cadrul Programului Operaţional „Creşterea competitivităţii economice”.

Data proiectului

22/05/2013