RO-NET: consolidarea accesului la internet în bandă largă va stimula economia

Investițiile majore în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) urmează să genereze o rețea de distribuție (backhaul) în vederea extinderii accesului la internet în bandă largă, spre beneficiul locuitorilor, al întreprinderilor și al autorităților publice din zona respectivă, reducând totodată decalajul digital dintre zonele urbane și rurale.

Alte instrumente

 

Inițiativa vizează 783 din 2 268 de localități din România, cunoscute ca „zone albe”, acestea nedispunând de rețele de comunicații electronice de acces și nici de rețele de comunicații electronice de distribuție. Cele 783 de localități selectate au fost împărțite în șapte loturi în vederea implementării proiectului, urmând ca, la final, aproximativ 400 000 de locuitori, 8 500 de întreprinderi și 2 800 de instituții publice să aibă acces la o rețea de internet în bandă largă.

Infrastructură nouă combinată cu patrimoniu local

Printre rezultatele proiectului se numără două centre de gestionare a rețelelor, 3 265 km de rețea de distribuție cu fibră optică și patru noi turnuri de distribuție. Unitatea de implementare a proiectului va asigura implementarea completă a etapei de construcție a proiectului.

O treime din rețeaua planificată în cadrul inițiativei va fi construită pe baza infrastructurii de susținere deja existente. Totodată, operatorii privați de la nivel local urmează să își aducă contribuția în cadrul proiectului prin finalizarea rețelei de distribuție, asigurând astfel un coeficient minim comun de lărgime a benzii aferent comunicațiilor electronice la fiecare punct de conexiune de bandă largă pentru utilizatorul final.

Potrivit estimărilor, vor fi create în total 480 de locuri de muncă ulterior finalizării proiectului.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „RO-NET: construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” se ridică la 69 050 154 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 57 104 477 EUR din Programul Operațional „Creșterea competitivității economice” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „TIC pentru sectoarele public și privat”.

Data proiectului

27/05/2015