Modernizarea podurilor feroviare înseamnă călătorii mai rapide

Un proiect de reabilitare a două poduri feroviare de pe linia de cale ferată dintre Bucureşti şi Constanţa din România va reduce blocajele şi timpii de parcurs pentru trenurile de călători şi de marfă.

Alte instrumente

 

Podurile Borcea şi Cernavodă trec peste fluviul Dunărea, însă starea lor actuală presupune ca viteza de deplasare a trenurilor să nu depăşească 30 km/h şi, respectiv, 50 km/h. Acest proiect modernizează infrastructura podurilor, permiţându-le trenurilor de călători să le parcurgă cu o viteză maximă de 160 km/h şi trenurilor de marfă cu o viteză maximă de 120 km/h. Cele două poduri reprezintă ultimele două blocaje de eliminat de pe acest traseu.

De finalizarea lucrărilor vor beneficia călătorii de la nivel local, operatorii de marfă, companiile şi serviciile publice, precum şi traficul pe distanţe mari şi traficul internaţional. Atât persoanele care locuiesc în zona acoperită de proiect, cât şi întreaga regiune, dar şi cei care călătoresc spre portul Constanţa şi Marea Neagră vor beneficia de un acces mai bun.

Valoare adăugată la nivel european

În plus, există beneficii la scară mai largă pentru România şi Europa, din moment ce linia face parte din Reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) a UE, aşa-numitul program TEN-T – mai precis din axa prioritară nr. 22, care trece prin Atena-Sofia-Budapesta-Viena-Praga-Nürnberg/Dresden. UE a alocat miliarde de euro pentru a îmbunătăţi infrastructurile de transport, astfel încât oamenii şi bunurile să poată circula mai eficient în interiorul statelor membre şi între acestea. Traseul TEN-T leagă statele membre UE din est şi traversează România de la graniţa cu Ungaria până la Constanţa.

Este de aşteptat ca proiectul să creeze 745 de locuri de muncă în etapa de implementare.


Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţia totală alocată proiectului „Reabilitarea podurilor feroviare km 152+149 şi km 165+817 pe tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa” este de 50 268 638 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 34 286 563 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul este finanţat prin axa prioritară „Modernizarea şi dezvoltarea Axei prioritare TEN-T în vederea unui sistem naţional durabil de transport în linie cu reţelele UE de transport” din cadrul Programului Operaţional Transport.


Data proiectului

22/10/2013