Reabilitarea sistemului de apă din Vrancea

Conform Directivei-cadru a UE privind apa, principalul obiectiv al politicii de management al apei din România este atingerea unui „bun nivel ecologic” pentru toate apele până în 2015, prin managementul integrat al resurselor de apă.

Alte instrumente

 

Proiectul din Vrancea urmăreşte extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea, care face parte din Regiunea Sud-Est a României. Este primul pas din cadrul unui plan de investiţii pe termen lung pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ale judeţului, populaţia-ţintă fiind estimată la aproximativ 159 997 de locuitori.

Accesul la apă curată şi la o reţea funcţională de apă uzată şi canalizare este important pentru sănătatea şi bunăstarea populaţiei. Totuşi, deşi 91 % din populaţia urbană a României are acces la apă potabilă curentă, procentajul în rândul populaţiei rurale este de doar 21 %, numai 18 % din totalul populaţiei având acces la instalaţii de epurare a apei uzate cu suficiente sisteme de epurare. De aceea, proiectul de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea este extrem de important.

Reabilitarea alimentării cu apă

Proiectul constă din reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de tratare a apei, precum şi a celor de colectare şi tratare a apei uzate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor privind apa stabilite în Tratatul de aderare al României, precum şi a obiectivelor din Programul Operaţional Sectorial Mediu. Acest lucru va fi realizat prin îmbunătăţirea puţurilor, a staţiilor de tratare a apei şi a conductelor de aducţiune a apei şi prin reabilitarea reţelei de distribuţie, crearea şi reabilitarea staţiilor de pompare pentru apă şi apa uzată, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, precum şi construirea şi modernizarea a cinci staţii de epurare a apei uzate care să efectueze tratament terţiar.

Drept urmare, proporţia de racordare la sistemul de canalizare va atinge prevederea de 100 % în Vrancea, ceea ce înseamnă că vor fi racordaţi încă 65 442 de locuitori. Totodată, proiectul va racorda întreaga populaţie la reţeaua de apă potabilă, ceea ce înseamnă o creştere cu 33 760 a numărului de locuitori racordaţi la un sistem corespunzător de alimentare cu apă potabilă.

Un mediu mai curat

Beneficiul general al proiectului, acela de furnizare a apei potabile corespunzătoare, va duce la reducerea riscurilor care ameninţă sănătatea publică; în acelaşi timp, îmbunătăţirea evacuării şi a epurării apei uzate va îmbunătăţi condiţiile de igienă şi calitatea mediului. Concret, progresele realizate privind colectarea şi epurarea apei uzate vor determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în cursurile de apă cum ar fi Dunărea.

Se aşteaptă ca proiectul să creeze în mod direct 150 de locuri de muncă în etapa de implementare şi 40 în etapa de exploatare. Pe termen lung, proiectul va crea servicii fiabile şi corespunzătoare privind apa, ceea ce va face din judeţul Vrancea un loc mai sănătos şi mai atractiv pentru investitori.

Data proiectului

28/09/2011