Reabilitarea sistemului de termoficare din Oradea

Acest proiect cuprinde reabilitarea centralelor de termoficare urbane şi a reţelelor de termoficare existente ale municipiului Oradea, cu scopul de a reduce emisiile de CO, SO2, NOx şi de praf, precum şi de a spori eficienţa energetică a sistemului.

Alte instrumente

 

Cu ajutorul măsurilor luate, centrala se va alinia la legislaţia relevantă a UE din domeniul mediului şi la politica UE de reducere a poluării aerului, ca încercare de a aborda problema schimbărilor climatice. De asemenea, ele vor spori eficienţa energetică, reducând pierderile de căldură din reţeaua urbană de termoficare.

Conectarea regiunilor de coastă din sudul Italiei

Reducerea emisiilor de SO2 şi NOx, care depăşeau pragurile autorizate înaintea proiectului, şi îmbunătăţirea sistemului de termoficare pentru peste 141 000 de locuitori din Oradea sunt doar două dintre beneficiile majore aşteptate în urma proiectului.

În termeni concreţi, proiectul cuprinde construirea de echipament de specialitate şi reabilitarea reţelei existente. Printre lucrările din cadrul proiectului se numără:

  • construirea a două cazane de apă fierbinte pe bază de gaze naturale/păcură;
  • construirea unui cazan de apă fierbinte pe bază de gaze naturale;
  • instalarea unei unităţi de cogenerare cu o turbină de gaz şi cazan de recuperare a căldurii la prima centrală, denumită CET1, pentru reducerea emisiilor de NOx, SO2 şi de praf prin renunţarea treptată la alimentarea cu lignit şi sporirea eficienţei energetice;
  • instalarea a numeroase sisteme auxiliare;
  • reabilitarea parţială a reţelei de transport.

Reducerea timpului de călătorie

După implementarea proiectului, infrastructura va fi administrată de către operatorul local, SC Electrocentrale Oradea SA, aflat în totalitate în proprietatea municipiului Oradea.

Pe lângă creşterea calităţii termoficării pentru 141 000 de locuitori, care reprezintă 70 % din populaţia municipiului Oradea, reducerea emisiilor de SO2 şi NOx va contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului şi a condiţiilor de sănătate pentru întreaga populaţie din zonă. În plus, creşterea eficienţei energetice va permite o reducere a consumului de energie primară, inclusiv a resurselor de natură fosilă, contribuind astfel şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Din punct de vedere financiar, proiectul va contribui la sporirea atractivităţii zonei Oradea pentru investitori. Vor fi create în mod direct 185 de locuri de muncă în etapa de implementare. Câştigurile privind eficienţa energetică şi mărirea tarifelor vor contribui, de asemenea, la consolidarea durabilităţii financiare a sistemului urban de termoficare, acesta bazându-se în prezent în mare parte pe subvenţiile de exploatare.

Data proiectului

08/09/2011