Reducerea poluării aerului de la principala centrală electrică a unui oraş

La o centrală electrică din Craiova, în sud-vestul României, se montează noi echipamente antipoluante. Scopul este de a curăţa emisiile de dioxid de sulf şi de alte particule ale centralei, în conformitate cu angajamentele asumate de România privind respectarea legislaţiei specifice a UE în domeniul poluării aerului.

Alte instrumente

 

Echipamentele pentru desulfurarea gazelor de ardere (DGA) se instalează la două blocuri ale centralei. Principalul rezultat preconizat este îmbunătăţirea calităţii aerului pentru acest oraş cu o populaţie de aproximativ 300 000 de locuitori.

Desulfurarea gazelor de ardere

Complexul Energetic Craiova are aproximativ 1 630 de angajaţi. O ramură a complexului, Centrala Electrică şi de Termoficare (CET) Craiova II, furnizează electricitate pentru reţeaua naţională a României şi produce 95% din căldura necesară pentru încălzirea spitalelor, a şcolilor, a instituţiilor publice şi a unor companii din oraş.

Proiectul de faţă are la bază necesitatea ca toate centralele electrice din România să îşi limiteze emisiile de dioxid de sulf (SO2) şi de oxizi de azot (NOx) din aer, pentru a respecta legislaţia UE privind poluarea industrială. În baza Tratatului de aderare la UE, României i s-au acordat perioade de tranziţie pentru a se conforma legilor UE privind limitarea emisiilor de NOx (31 decembrie 2009) şi a emisiilor de SO2 (31 decembrie 2010).

Pentru a respecta limita privind emisiile de dioxid de sulf până la sfârşitul anului 2010, Complexul Energetic Craiova a decis instalarea echipamentelor DGA la două blocuri ale ramurii sale CET. Aceste echipamente folosesc calcar umed pentru a înlătura substanţele chimice vizate din gazele de ardere. Pe lângă controlul emisiilor de SO2 din gazele de ardere, echipamentele DGA vor controla şi emisiile de acid clorhidric gazos, trioxid de sulf, mercur, materie sub formă de particule şi alţi poluanţi care ar putea fi prezenţi în gazele de ardere. La alegerea sistemului, compania s-a orientat şi după recomandările privind cele mai bune tehnici disponibile în UE.

Aerul oraşului va respecta standardele UE

Principalul rezultat la nivel regional va fi o îmbunătăţire a calităţii aerului, în beneficiul biodiversităţii şi al populaţiei locale. Drept urmare, se preconizează că proiectul va contribui la atragerea de noi investitori în regiune şi la îmbunătăţirea standardelor de trai de aici.

Datorită acestui proiect şi altor proiecte de mediu desfăşurate de companie, CET Craiova II va respecta în totalitate legislaţia UE, aşa cum se aplică aceasta în cazul României, până la sfârşitul anului 2010. Sistemul DGA va reduce iniţial emisiile de SO2 de la CET Craiova II până la o limită maximă de 379 mg/Nm3 pentru un amestec carburant standard de lignit şi gaz. Dacă legislaţia UE o va cere, sistemul este capabil să reducă şi mai mult emisiile de SO2.


Data proiectului

21/02/2011