Reconstrucția infrastructurii rutiere de bază generează un transport mai rapid și mai sigur

Datorită unei scheme importante de recondiționare a drumului ce leagă orașele românești Deva și Oradea, transportul pe această rută va fi mai sigur și mai rapid.

Alte instrumente

 

Obiectivul investiției constă în recondiționarea a 171,6 km din drumul național DN76 între orașele Deva și Oradea, care sunt situate pe axa prioritară 7 din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Proiectul este împărțit în șase loturi între localitățile Șoimuș și Oradea.

În urma lucrările de recondiționare a infrastructurii, vor fi reparate în total 44 de poduri și 502 de apeducte, totodată urmând ca 88 de intersecții să fie create, iar 13 curbe realiniate.

Călătoriile mai sigure și mai rapide vor stimula crearea de locuri de muncă

Odată încheiat procesul de recondiționare, timpul de călătorie pe ruta Deva-Oradea va scădea cu 25 de minute, în timp ce rata accidentelor va fi redusă, potrivit estimărilor, cu 12 %.

Utilizatorii de pe plan local și internațional, serviciile publice și comunitățile locale situate de-a lungul drumului DN76, în special din județele Hunedoara, Arad și Bihor, cu o populație de aproximativ 1 381 000 de locuitori, vor beneficia după toate probabilitățile de pe urma acestei inițiative.

În total, vor fi create 24 de locuri de muncă în etapa de implementare a proiectului, preconizându-se ca, ulterior finalizării acestuia, să fie create 500 de locuri de muncă.


Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Reabilitarea drumului național DN76, secțiunea Deva – Oradea” se ridică la 207 245 394 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 140 877 099 EUR prin Programul Operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările intră sub incidența axei prioritare „Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător”.


Data proiectului

23/12/2014