Ridicarea ştachetei pentru sistemele de apă şi apă uzată

Acest proiect urmăreşte creşterea standardelor privind infrastructura de apă şi apă uzată în anumite localităţi din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru alinierea sistemelor la cerinţele comunitare de mediu.

Alte instrumente

 

Implementat de compania regională de administrare S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă şi de colectare a apei uzate în localităţile Craiova, Calafat, Brăileşti, Filiaşi, Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Ciupercenii Vechi, Poiana Mare, Tunarii Vechi şi Călăraşi.

Modernizarea reţelei de apă pentru 11 localităţi

Lucrările proiectului, care se preconizează că vor aduce beneficii pentru 389 000 de locuitori, vor cuprinde reabilitarea şi extinderea surselor de apă, a conductelor de aducţiune, a rezervoarelor şi a reţelei de distribuţie (inclusiv a staţiilor de pompare). De asemenea, proiectul va include reabilitarea şi construirea de staţii de clorurare, reabilitarea de staţii de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pentru apa uzată (inclusiv a staţiilor de pompare), precum şi construirea şi modernizarea staţiilor de epurare a apei uzate.

Vor avea loc diferite lucrări pe raza localităţilor. Ca exemple concrete de lucrări la nivelul localităţilor, putem aminti: construirea unei platforme de stocare a nămolului în Craiova; reconstrucţia staţiei de epurare a apei uzate în Filiaşi; modernizarea staţiei de epurare a apei uzate în Calafat şi Ciupercenii Vechi; reabilitarea puţurilor şi a staţiei de clorurare din Brăileşti şi Poiana Mare; construirea unei staţii de epurare a apei uzate în Segarcea; reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în Călăraşi, Dăbuleni şi Bechet.

Creşterea ratei de racordare

Vizând 389 600 de locuitori, se preconizează că rata de racordare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 93,7 % în zonele proiectului. În acelaşi timp, rata de racordare la reţeaua de apă potabilă va atinge 99,8 %, încă 26 579 de locuitori dobândind acces la sistemul de alimentare cu apă potabilă corespunzătoare.

Pe lângă asigurarea unei infrastructuri îmbunătăţite, proiectul va contribui şi la ocuparea forţei de muncă în zonă, prin crearea a 450 de locuri de muncă în etapa de implementare.

De asemenea, îmbunătăţirea sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate va reduce considerabil masa de poluanţi nutritivi şi organici deversată direct în cursurile de apă receptoare. Totodată, se vor obţine beneficii ecologice semnificative din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, prin extinderea sistemului de apă uzată.

Data proiectului

10/10/2011