Creşterea nivelurilor de protecţie împotriva inundaţiilor în bazinele hidrografice Prut-Bârlad

Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor reprezintă obiectivele centrale ale acestui proiect. Lucrările întreprinse includ construirea de poldere, dragarea şi stabilizarea albiilor râurilor şi realizarea unei hărţi privind pericolul şi riscurile de inundaţii.

Alte instrumente

 

Aproximativ 16 000 de locuitori vor beneficia direct de o protecţie sporită împotriva inundaţiilor, în special datorită noilor sisteme de alarmă, care îi avertizează cu 3-4 ore înainte pe cei din zonele de risc ale bazinului hidrografic Bahlui.

O zonă mai sigură şi mai atractivă pentru forţa de muncă şi pentru investitori

Organismul responsabil cu derularea proiectului este Direcţia Apelor Prut din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR). Există zone vulnerabile de-a lungul râului Bahlui care necesită protecţie împotriva riscurilor de inundaţii. Proiectul va asigura protecţia împotriva inundaţiilor pentru localităţile Iaşi, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos. De asemenea, proiectul vizează să contribuie la respectarea cerinţelor Directivei europene 60/2007 privind evaluarea şi managementul riscurilor de inundaţii.

Proiectul va duce la sporirea calităţii vieţii cetăţenilor din zona deservită, precum şi la creşterea nivelului de siguranţă, zona devenind mai atractivă pentru iniţiativele de afaceri şi investiţii. Se estimează că proiectul va crea în mod direct 315 locuri de muncă în etapa de implementare.

Sporirea măsurilor de protecţie

Lucrările de canal la râul Bahlui includ construirea şi ridicarea malului de apărare, reconstruirea digurilor, precum şi dragarea şi stabilizarea albiei în municipiul Iaşi. Se vor construi şi poldere pe cursul râului, acoperind 120, respectiv 265 de hectare în aval şi în amonte faţă de municipiul Podu Iloaiei. În plus, se va realiza un spaţiu de stocare temporară în amonte faţă de municipiul Târgu Frumos, prin construirea de rezervoare temporare şi lucrări de îndiguire.

Sisteme de avertizare pentru salvarea de vieţi

Sistemele de prognoză şi avertizare vor fi integrate în sistemul de sprijinire a deciziilor din bazinul râului Bahlui. La acestea se vor adăuga reglarea nivelului apei şi a gradului de deversare a râului, precum şi planuri de acţiune şi instructaje. Bazinele hidrografice Prut-Bârlad vor beneficia, de asemenea, de cartografierea pericolului şi a riscurilor privind inundaţiile.

Data proiectului

20/09/2011