Modernizarea liniei de cale ferată reduce durata de călătorie pentru pasageri şi transportul de marfă

Reabilitarea unui tronson de 89,5 km de linie de cale ferată dublă între oraşele Sighişoara şi Coşlariu din România duce la creşterea vitezei trenurilor şi îmbunătăţirea nivelurilor de siguranţă şi de confort pentru călători. Modernizarea promite să încurajeze un număr mai mare de oameni şi companii să opteze pentru transportul feroviar.

Alte instrumente

 

Programul de activitate implică reabilitarea unui tronson deja existent de 63,46 km de cale ferată electrificată, precum şi construirea unor alţi 26,04 km de cale ferată electrificată. De asemenea, pachetul de proiect cuprinde şi modernizarea a zece staţii de cale ferată.

Modernizarea le va permite trenurilor de călători să se deplaseze cu o viteză maximă de 160 km/h şi trenurilor de transport marfă o viteză maximă de 120 km/h. Astfel, durata de călătorie va fi redusă atât pentru trenurile ce transportă călători, cât şi pentru cele de marfă şi, prin urmare, calea ferată ar trebui să devină un mijloc de transport mai atrăgător şi competitiv, în special faţă de transportul rutier.

În plus, lucrarea va aduce linia de cale ferată la standardele moderne ale infrastructurii europene, permiţând furnizarea de servicii feroviare de calitate înaltă. Linia modernizată utilizează şi Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) pentru a furniza siguranţă şi interoperabilitatea cu alte reţele de cale ferată.

Îmbunătăţirea accesului

Pasagerii şi operatorii de marfă, clienţii lor şi serviciile publice locale vor beneficia cel mai mult de pe urma proiectului. Şi cei 1,12 milioane de locuitori din judeţele Mureş, Sibiu şi Alba vor beneficia de un acces îmbunătăţit la reţeaua de transport a României.

Linia face parte din reţeaua transeuropeană de transport a Uniunii Europene, aşa-numitul program TEN-T. Obiectivul programului TEN-T este acela de a moderniza reţelele de transport din toată Europa, astfel încât oamenii şi bunurile să circule eficient între statele membre UE. Tronsonul de cale ferată Sighişoara-Coşlariu face parte din Axa prioritară TEN-T nr. 22, care trece prin România şi străbate oraşele Braşov şi Bucureşti. Având în vedere această conexiune strategică, este de aşteptat ca proiectul să creeze beneficii la scară mai largă pentru România, precum şi pentru întreaga Europă.

Se estimează că 600 de locuri de muncă vor fi create în cursul fazei de implementare a proiectului.


Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale pentru proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan-European IV, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Sighişoara – Coşlariu” sunt de 1 124 206 274 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 750 981 178 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul face parte din Programul Operaţional „Transport”, axa prioritară „Modernizarea şi dezvoltarea Axei prioritare TEN-T în vederea unui sistem naţional durabil de transport în linie cu reţelele UE de transport”.


Data proiectului

22/10/2013