Un sfert de milion de locuitori urmează să beneficieze de o mai bună salubrizare

O investiţie majoră va moderniza şi va extinde sistemul de alimentare cu apă potabilă şi sistemul de tratare a apelor uzate în opt oraşe şi sate din judeţul Maramureş.

Alte instrumente

 

În urma lucrărilor, întreaga populaţie a oraşelor vizate va fi conectată la o reţea sigură de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.

Îmbunătăţirea accesului la apă potabilă sigură

Acest proiect important va îmbunătăţi tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi tratarea apelor uzate în judeţul Maramureş din nord-vestul României.

Proiectul va îmbunătăţi serviciile de apă pentru aproximativ 272 000 de persoane, o zecime din populaţia regiunii, prin extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei şi canalizare în oraşul Baia Mare şi în oraşele învecinate, Baia Sprie, Seini, Borşa, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Cavnic.

Proiectul a fost conceput pentru a permite României să îşi îndeplinească obligaţiile în ceea ce priveşte tratarea apei, care îi revin în temeiul Tratatului de aderare la UE. În vederea îmbunătăţirii accesului la apă potabilă sigură, lucrările vor include construcţia şi reabilitarea unei reţele de distribuţie a apei de peste 200 km, a unei reţele de aducţiune de 36 km, a 20 de staţii de pompare, a şase rezervoare, a cinci alte surse de apă, a patru unităţi de clorinare şi a cinci staţii de tratare a apei.

Cinci instalaţii noi de tratare a apelor uzate

Racordarea populaţiei din opt oraşe la o reţea municipală de canalizare va implica o extindere semnificativă a instalaţiilor de canalizare existente. În total, vor fi construiţi 202 km noi de reţea de canalizare şi cinci staţii noi de tratare a apelor uzate. Vor fi reabilitaţi încă 31 km de reţea de canalizare şi trei staţii de tratare a apelor uzate. În final, vor fi 47 de staţii de pompare noi şi reabilitate.

Realizarea proiectului va asigura o protecţie mult mai mare a sănătăţii oamenilor şi a mediului. Acesta va reduce poluarea la nivel local prin eliminarea unei cantităţi importante de apă poluată cu materii organice şi nutrienţi, care, în prezent, sunt descărcaţi direct în cursurile de apă, subsol şi în apele subterane.

Pe parcursul celor peste trei ani în care se va derula proiectul, vor fi create direct 150 de locuri de muncă. În jur de 20 de locuri de muncă vor fi create ulterior în faza operaţională.

Fonduri totale şi finanţare UE

Costul total al proiectului este de aproximativ 119 868 031 EUR. Contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională se va ridica la 92 668 506 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007