În judeţul Timiş se anunţă progresul

Locuitorii judeţului Timiş vor beneficia în curând de un sistem retehnologizat şi modernizat pentru tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi de o reţea perfecţionată pentru colectarea şi epurarea apei reziduale.

Alte instrumente

 

Acest proiect nu numai că va ajuta regiunea să respecte normele referitoare la apă conform Tratatului de aderare, dar vor asigura şi conectarea la sistemul de canalizare şi accesul îmbunătăţit la apă potabilă şi servicii de apă reziduală pentru 99% din populaţia locală, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii.

Lucrurile încep să curgă în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare

Componentele cheie ale acestui proiect major din domeniul apei şi al canalizării sunt: extinderea şi modernizarea conductelor de transport al apei şi a reţelelor de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, a rezervoarelor şi a staţiilor de epurare; construirea de staţii de clorurare; modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare pentru apa reziduală, inclusiv a staţiilor de pompare, şi construirea unor staţii de epurare. Lucrările vor avea în vedere opt staţii de epurare a apei reziduale, în beneficiul celor 373 504 locuitori care constituie populaţia ţintă.

Apă potabilă curată şi accesibilă

La finalizarea proiectului, 99% dintre rezidenţii locali vor fi conectaţi la sistemul de canalizare şi la reţeaua de apă potabilă, având astfel acces la resurse de apă sigure. În total, 2 320 de locuitori vor fi conectaţi la un sistem de alimentare cu apă potabilă care prezintă siguranţă. Infrastructura şi activele cofinanţate în cadrul proiectului vor fi utilizate de compania beneficiară, S.C. AQUATIM. De asemenea, investiţiile vor favoriza şi ocuparea forţei de muncă la nivel local, creându-se 250 de locuri de muncă directe în faza iniţială a lucrărilor şi 147 după ce reţeaua şi sistemul sunt pe deplin funcţionale.

Oprirea contaminării solului şi a apei

Respectul faţă de mediu este primordial în planurile proiectului. Îmbunătăţirile aduse reţelei de colectare şi epurare a apei reziduale vor determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în apă. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, ca urmare a extinderii sistemului de canalizare. Rezultatul va fi un mediu mai curat şi mai sănătos, de care se vor putea bucura atât rezidenţii locali, cât şi cei care vizitează zona.

Data proiectului

21/02/2011