Pe calea unei infrastructuri de transport modernizate

Modernizarea unui drum principal în România este prevăzută să fie în beneficiul comunităţilor locale şi al întreprinderilor prin reducerea duratei de călătorie, precum şi a ratei accidentelor.

Alte instrumente

 

Această investiţie va fi utilizată pentru reabilitarea unui tronson de drum de 127,1 km între Alexandria şi Craiova, care face parte din drumul naţional 6, care leagă Bucureşti de Cenad, localitate situată în apropierea graniţei cu Ungaria. De asemenea, drumul creează o legătură de maximă importanţă cu aşa-numita reţea TEN-T, schemă a UE concepută pentru îmbunătăţirea sistemului de transport din Europa. În acelaşi timp, vor fi realizate două proiecte mai mici, însă complementare – construcţia unor rute ocolitoare pentru Caracal şi Alexandria.

Se aşteaptă ca modernizarea drumului să ducă la o reducere cu 20 % a ratei accidentelor între Alexandria şi Craiova. În plus, lucrarea ar trebui să reducă timpii medii de parcurs între cele două localităţi de la 149 de minute la 102 minute.

Principalii beneficiari ai proiectului vor fi locuitorii şi întreprinderile din sudul şi sud-vestul României. În special, cei 1,6 milioane de locuitori ai judeţelor Dolj, Olt şi Teleorman se pot aştepta la un acces mai bun la reţeaua rutieră.

Investiţii-cheie

Pe lângă reabilitarea drumului cu două benzi, astfel încât acesta să suporte 11,5 tone/sarcini pe osie, proiectul va include construcţia a 17 poduri, alături de 79 de apeducte noi sau reabilitate şi şase parcări. În cadrul proiectului vor fi angajate în jur de 350 de persoane în etapa de implementare. Drumul finalizat va fi gestionat public de CNADNR S.A., Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Reabilitarea DN 6, Alexandria – Craiova” are un buget total eligibil de 228 240 000 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune ridicându-se la 184 230 000 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007