Noi staţii de tratare a apei construite pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii

Persoanele care locuiesc în regiunea Centru din România se pot bucura de o alimentare cu apă mai sigură şi mai curată, precum şi de un sistem de canalizare mai modern, datorită unui proiect major de construcţii în cadrul căruia va fi construită o nouă infrastructură şi vor fi modernizate instalaţiile existente.

Alte instrumente

 

În multe părţi ale Europei, apa curată şi sistemele eficiente de canalizare sunt considerate ceva de la sine înţeles. Cu toate acestea, în unele regiuni trebuie modernizate staţiile de tratare a apei şi a apelor uzate, pentru ca acestea să fie la nivelul standardelor europene generale.

De acest proiect vor beneficia în mod direct 246 500 de persoane din regiunea Centru, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi la serviciile de evacuare a apelor uzate. Odată finalizat, 99,7 % din populaţia locală va fi racordată la reţeaua de apă potabilă, ceea ce înseamnă că încă 21 700 de locuitori vor avea acces la resurse de apă sigure. Acest proiect promite, de asemenea, să asigure conectarea la reţeaua de canalizare a 99,6 % din populaţia locală.

În plus, efectele pozitive asupra mediului sunt semnificative, deoarece extinderea sistemului de ape uzate va elimina contaminarea apelor subterane şi a subsolului.

Construcţii pentru viitor

Activităţile proiectului vor contribui la îndeplinirea de către România a obligaţiilor sale în materie de conformitate a apelor, prevăzute de tratatul de aderare al ţării la UE, precum şi a priorităţilor sale de mediu. Lucrările vor fi efectuate de compania regională de exploatare S.C. Apă – Canal Sibiu S.A. în localităţile Sibiu, Şelimbăr, Cisnădie, Răşinari, Şura Mare, Hamba, Mohu, Avrig, Mârşa, Ocna Sibiului şi Făgăraş.

În vederea îmbunătăţirii alimentării cu apă, lucrările vor include:

• extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune a apei şi a staţiilor de tratare a apei;

• extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei;

• construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare;

• construcţia de staţii de clorinare.

Proiectul promite, de asemenea, să extindă şi să reabiliteze reţeaua de canalizare a apei uzate, prin construcţia unor staţii de pompare şi asigurarea unor instalaţii noi şi modernizate de tratare a apei uzate.

Rezultatele proiectului constituie dovada dimensiunii şi sferei acestuia. De exemplu, va fi livrată o reţea de distribuţie extinsă şi reabilitată, cu o lungime de 113 km, precum şi şase staţii de pompare noi, 14 rezervoare noi şi reabilitate şi 14 staţii de clorinare noi. Reţeaua nouă şi reabilitată de canalizare se va întinde pe mai bine de 110 km, în timp ce 10 staţii noi de pompare a apei uzate vor fi construite, împreună cu trei staţii noi şi modernizate de pompare a apei uzate. Pe durata implementării, acest proiect va crea 400 de locuri de muncă.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” are un buget total eligibil de 100 048 232 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul de coeziune ridicându-se la 76 553 905 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007