Un nou program de gestionare a deșeurilor stimulează economia locală

Noul sistem de gestionare integrată a deșeurilor care se construiește la nivelul județului Bihor din România va repune în grafic această zonă din perspectiva reducerii cantității de deșeuri biodegradabile depozitate și a sporirii gradului de conștientizare publică.

Alte instrumente

 

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor care va include toate operațiunile necesare de colectare a deșeurilor, colectare selectivă, transport, transfer, tratare și reciclare. Acest sistem va fi însoțit de măsuri privind închiderea și reabilitarea a opt depozite urbane de deșeuri neconforme. Acest proiect vizează totodată sporirea participării publice și a gradului de conștientizare în rândul cetățenilor prin campanii și publicitate.

Pe lângă implementarea colectării selective și asigurarea la nivelul gospodăriilor private din zonele rurale a 20 000 de unități de compostare, proiectul va include construcția unor stații de transfer și instalații de sortare, precum și a unei unități de depozitare și, totodată, a unei instalații de tratare mecano-biologică.

Respectarea obligațiilor impuse de UE și crearea de locuri de muncă

Acest proiect va crea avantaje pentru întreaga populație a județului Bihor, care numără 590 200 de locuitori și va sprijini România în vederea alinierii la legislația europeană de mediu. Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate va fi redusă cu 65 % în anul 2016 în comparație cu anul 1995, iar colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul întregii populații va genera o rată de recuperare de 60 %, rata totală de reciclare urmând să fie de 55 % până în anul 2016.

Nu în ultimul rând, se preconizează crearea a 18 locuri de muncă în faza de implementare a proiectului și respectiv 228 de locuri de muncă după finalizarea acestuia.


Investiții totale și finanțare UE

Totalul investiției pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” se ridică la 44 010 311 EUR, contribuțiile din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 34 426 098 EUR din Programul Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.


Data proiectului

10/12/2014