Noi sisteme şi echipamente destinate prevenirii şi combaterii inundaţiilor

Zonele din România expuse riscului de inundaţii beneficiază de sprijin suplimentar sub forma unor echipamente şi sisteme care vor spori siguranţa şi eficacitatea infrastructurilor de gestionare a apelor, cum este cazul barajelor şi prizelor. Investiţia, care va fi în beneficiul direct a aproximativ 1,5 milioane de locuitori, consolidează, de asemenea, capacităţile statului de gestionare a riscurilor de inundaţii.

Alte instrumente

 

Proiectul urmăreşte să prevină inundaţiile şi să dezvolte regimuri eficace de management operaţional în caz de inundaţii. Acesta urmăreşte, de asemenea, să reducă efectele inundaţiilor, inclusiv problemele generate de poluarea apelor. Prin urmare, investiţia include echipamente de monitorizare pentru baraje şi posturi hidrometrice, asigurarea unor instalaţii automatizate de măsurare a poluării, precum şi software şi hardware conexe. În plus, vor fi înfiinţate centre de coordonare şi centre de intervenţie rapidă pentru a face faţă dezastrelor.

Sporirea siguranţei şi a capacităţii

În vederea sporirii siguranţei şi eficacităţii infrastructurii de gestionare a apelor, proiectul asigură în mod specific:

  • staţii automate cu senzori pentru creşterea gradului de siguranţă în cazul barajelor;
  • staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă;
  • posturi hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii; şi
  • hardware şi software pentru controlul şi coordonarea „construcţiilor hidrotehnice”, printre care baraje de protecţie, prize şi canale.

În vederea îmbunătăţirii capacităţilor de gestionare a riscurilor, centrele operaţionale beneficiază de hardware şi software corespunzătoare; vor fi construite şi echipate corespunzător centre de intervenţie rapidă; în plus, staţiile automate sunt prevăzute cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei. De asemenea, a fost acordată asistenţă tehnică pentru gestionarea acestui proiect, care, potrivit estimărilor, va duce la crearea a 50 de locuri de muncă în faza de execuţie şi a 200 de locuri de muncă în faza de operare.


Investiţii totale şi finanţare UE

Totalul investiţiei pentru proiectul „Watman – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I” se ridică la 63 231 579 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE fiind de 54 056 677 EUR prin intermediul Programului Operaţional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013, în cadrul Axei Prioritare „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a dezastrelor naturale în zonele cele mai expuse la risc (Fondul de Coeziune).”


Data proiectului

09/04/2014