Noua autostradă va îmbunătăţi accesibilitatea

Un proiect de construcţie a unui sector de autostradă de 38 km între Nădlac şi Arad va reduce timpul de călătorie şi numărul accidentelor, îmbunătăţind în acelaşi timp legăturile de transport între vestul României şi Ungaria.

Alte instrumente

 

Pe lângă construcţia unei autostrăzi cu patru benzi, acest program va asigura un drum de legătură de 5,9 km cu DN7 la Nădlac. Alte lucrări vor include construcţia a două poduri, trei noduri rutiere, două zone de staţionare şi o zonă de întreţinere. Atunci când va fi dată în folosinţă, autostrada va fi gestionată în regim de drum cu taxă, ceea ce va contribui la acoperirea costurilor operaţionale şi de întreţinere.

Ruta propusă traversează o zonă de câmpie, pe o direcţie est-vest dinspre graniţa cu Ungaria la nord de Nădlac. În continuare, aceasta traversează canalul Mureş, evitând zona protejată a Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior. Apoi, drumul traversează DN7 pentru a se conecta la ruta ocolitoare din zona vestică a aeroportului din Arad. La graniţă, noul drum se leagă la autostrada maghiară M43 – Szeged spre Nagylak.

Călătorii mai rapide şi mai sigure

Autostrada va reduce timpul mediu de călătorie între Nădlac şi Arad de la 39 de minute la 26 de minute, precum şi rata accidentelor rutiere între cele două centre urbane cu 40 %. Populaţia şi întreprinderile din regiunea de dezvoltare Vest a României vor beneficia de un acces mai bun la reţeaua rutieră, în special locuitorii judeţului Arad, care are o populaţie de aproximativ 500 000 de locuitori. Noua rută va reduce timpul de călătorie de-a lungul graniţei dintre România şi Ungaria.

Autostrada Nădlac-Arad va face parte din ruta reţelei transeuropene de transport (TEN-T) care traversează România de la Nădlac la Constanţa. Reţeaua TEN-T cu finanţare europeană este dezvoltată cu scopul de a îmbunătăţi legăturile şi infrastructura de transport dintre statele membre ale UE.

Noua autostradă va fi gestionată public de CNADNR S.A. (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România). Este de aşteptat ca proiectul să genereze 500 de locuri de muncă în cursul fazei de implementare şi probabil că vor fi create încă 300 de posturi odată ce drumul va fi dat în folosinţă.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Construction of Nadlac – Arad motorway” (Construcţia autostrăzii Nădlac – Arad) are un buget total eligibil de 251 516 668 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 213 789 168 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

10/07/2012