O nouă autostradă în beneficiul unei întregi regiuni

Construcţia unei noi autostrăzi între localităţile româneşti Timişoara şi Lugoj va reduce drastic timpul de călătorie şi va îmbunătăţi accesibilitatea ambelor centre urbane în beneficiul a mii de locuitori din zonă.

Alte instrumente

 

Proiectul este destinat conceperii şi construcţiei unei autostrăzi cu bandă dublă (25,6 km) şi a 9,5 km de rută ocolitoare pentru oraşul Timişoara. Vastul program de lucrări include, de asemenea, 13 poduri/pasaje, 19 pasaje superioare, două noduri rutiere şi trei zone de servicii/odihnă. Ruta ocolitoare a Timişoarei va începe de la intersecţia cu drumul judeţean CR691, trecând la aproximativ 1 km nord de localitatea Giarmata înainte de a face legătura cu noua autostradă.

Reducerea timpului de călătorie

Este de aşteptat ca odată cu deschiderea autostrăzii, timpul mediu de călătorie între cele două oraşe să se reducă de la 41,5 de minute la aproximativ 18 minute. Conducătorii auto se pot aştepta să atingă viteze mai mari, acestea crescând în medie până la 115 km/h.

Pe lângă persoanele care călătoresc între Timişoara şi Lugoj, comunităţile situate de-a lungul acestei rute, precum şi serviciile publice vor beneficia de pe urma acestei modernizări rutiere. Accesibilitatea celor două oraşe va fi îmbunătăţită în beneficiul întregii regiuni, în special al celor 687 000 rezidenţi ai judeţului Timiş.

Autostrada face parte din Reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) a UE, mai precis din Axa prioritară TEN-T nr. 7, care traversează România de la Nădlac la Constanţa, trecând prin Bucureşti. Programul TEN-T modernizează infrastructurile de transport din Europa în vederea înlesnirii circulaţiei persoanelor şi a bunurilor între statele membre ale UE.

Este de aşteptat ca acest proiect să genereze 750 de locuri de muncă în faza de implementare şi 50 de locuri de muncă odată ce drumul va fi deschis. Este posibil să fie introduse în proiect unele adaptări de ordin tehnic, astfel încât drumul respectiv să poată include un sistem de percepere a taxelor de trecere. România este hotărâtă să introducă puncte de taxare pe noile autostrăzi pentru a compensa costurile operaţionale şi de întreţinere.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Construcţia autostrăzii Timişoara – Lugoj şi a rutei ocolitoare a Timişoarei la nivelul autostrăzii” are un buget total eligibil de 305 540 349 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 210 925 318 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul este finanţat prin axa prioritară „Modernizarea şi dezvoltarea Axei prioritare TEN-T în vederea unui sistem naţional durabil de transport în linie cu reţelele UE de transport” din cadrul Programului Operaţional „Transport”.

Data proiectului

18/02/2013