Orizonturi noi pentru îmbunătăţirea reţelei de apă

Acest proiect va cuprinde investiţii majore pentru a îmbunătăţi atât tratarea şi distribuţia apei potabile, cât şi colectarea şi epurarea apei reziduale din regiunile Sud-Est şi Sud-Muntenia ale României. Efortul va include construcţia şi modernizarea a 12 staţii de epurare a apei reziduale din aglomerările vizate.

Alte instrumente

 

Proiectul va aduce beneficii semnificative pentru populaţia locală. Până în final, 97,8% dintre locuitori vor fi conectaţi la o reţea de apă potabilă care va oferi acces la resurse de apă igienice – cu 36 047 locuitori mai mulţi decât în prezent.

Eficientizarea sistemului de alimentare: un obiectiv ferm

Obiectivele-cheie ale proiectului sunt modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de tratare a apei, precum şi a sistemelor de colectare şi epurare a apei reziduale din diferite municipalităţi. Lucrările vor cuprinde surse de apă freatică, conducte de apă, construirea unei staţii de epurare, modernizarea unei staţii de clorurare şi diferite lucrări de construcţie, modernizare şi îmbunătăţire la mai multe rezervoare de apă, staţii de pompare şi reţele de distribuţie.

Apă pentru populaţie

Aproape 602 000 de oameni din aglomerările vizate vor beneficia direct de pe urma proiectului. Investiţia va spori considerabil calitatea vieţii pentru locuitorii zonelor deservite, îmbunătăţindu-le accesul la apă potabilă şi servicii privind apa reziduală: 97,8% din populaţia vizată va avea acces la o alimentare cu apă potabilă conform normelor în vigoare, iar 88,2% din populaţia aglomerării de apă reziduală în cauză va fi conectată la un sistem de canalizare mult îmbunătăţit.

Respectul faţă de mediul natural

Se aşteaptă ca proiectul să creeze în mod direct 386 de locuri de muncă în etapa de lucrări şi încă 103 după punerea în funcţiune a reţelei. Îmbunătăţirea reţelei de colectare şi epurare a apei reziduale va reduce considerabil masa de poluanţi organici şi nutritivi deversată direct în cursurile de apă receptoare. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, ca urmare a extinderii sistemului de apă reziduală.

Data proiectului

09/03/2011