Se mişcă traficul în nord-estul României

Ca reacţie la cerinţele de transport crescânde şi la nevoia de a avea o reţea de drumuri de înaltă calitate, acest proiect de infrastructură de amploare va avea drept rezultat reabilitarea a 95 km de drumuri, precum şi renovarea şi construcţia de poduri.

Alte instrumente

 

Numeroasele beneficii ale proiectului pentru participanţii la trafic din România şi de dincolo de graniţele ţării includ reducerea numărului estimat al accidentelor mortale, sporirea accesibilităţii şi reducerea duratelor de călătorie şi a costurilor exploatării vehiculelor.

Legătura cu reţeaua naţională de drumuri

Sectoarele de drum ce vor fi reabilitate sunt DN24 (de la limita de judeţ dintre Galaţi şi Vaslui până la Crasna) şi DN24B (Crasna-Albiţa). Aceste sectoare sunt printre ultimele rămase de reabilitat ca parte a programului mai larg de reabilitare a reţelei de drumuri TEN-T din România, asigurându-se respectarea atât a standardelor române, cât şi a celor europene. Drumurile vor fi gestionate de CNADNR S.A. (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.), fiind astfel sub administrare publică directă.
Ocuparea forţei de muncă va avea de câştigat de pe urma proiectului, creându-se în total 350 de locuri de muncă directe (pentru o perioadă de 2 ani) în faza de implementare şi încă cinci locuri de muncă directe (pe o perioadă de 25 de ani) în faza operaţională.

Călătorii mai rapide şi mai sigure

Lucrările de reabilitare vor avea drept rezultat îmbunătăţirea infrastructurii de bază pentru traficul tot mai intens din aceste sectoare ale reţelei naţionale de drumuri, inclusiv traficul în şi din Republica Moldova şi de mai departe, precum şi sporirea calităţii reţelei prin utilizarea celor mai noi tehnologii disponibile. Proiectul va include construcţia unui pasaj şi a şase poduri noi, precum şi reabilitarea a 16 poduri existente, sporind simţitor accesibilitatea rutieră. Odată finalizat, sistemul de drumuri va aduce beneficii companiilor locale şi locuitorilor judeţului Vaslui (cu o populaţie de aproximativ 455 049 de locuitori), datorită siguranţei sporite a drumurilor şi costurilor de exploatare reduse. 
Estimările următoare subliniază câteva dintre principalele beneficii ale lucrărilor de reabilitare: o reducere cu 20% a numărului de accidente grave şi mortale pe sectorul de drum de la limita de judeţ dintre Galaţi şi Vaslui şi Albiţa; o reducere de la 98 de minute la 76 de minute a duratei de călătorie de la limita de judeţ dintre Galaţi şi Vaslui şi Albiţa; şi o reducere cu 13% a costurilor exploatării vehiculelor.

Data proiectului

06/02/2011