Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud

Proiectul vizează îmbunătăţiri în ceea ce priveşte tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi epurarea apei uzate din diferite localităţi ale judeţului Bistriţa-Năsăud, obiectivul final fiind de a asigura conformitatea cu legislaţia de mediu relevantă din cadrul UE.

Alte instrumente

 

Ca primă etapă a unui plan de investiţii pe termen lung pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ale judeţului, acest proiect vizează serviciile de apă aferente aglomerărilor din Bistriţa, Năsăud, Telciu, Sângeorz-Băi, Maieru, Beclean şi Feldru.

Abordarea aspectelor privind distribuţia apei şi epurarea apei uzate

Proiectul vizează două aspecte: pe de o parte, tratarea şi distribuţia apei potabile, iar pe de altă parte, colectarea şi epurarea apei uzate. În ceea ce priveşte distribuţia apei, lucrările din cadrul proiectului constă în principal din: reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea şi reabilitarea a 92 km de conducte de aducţiune; înlocuirea şi construirea unor conducte de aducţiune noi (totalizând aproximativ 94 km); şi construirea a opt rezervoare de apă şi a cinci staţii de pompare.

În ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate, lucrările din cadrul proiectului includ: reabilitarea şi extinderea a aproximativ 100 km de colectoare de canalizare; construirea a 13 staţii de pompare şi construirea şi reabilitarea a cinci staţii de epurare a apei uzate.

Obiectivul final al proiectului este de a alinia serviciile de apă la obligaţiile de conformitate ale României conform Tratatului de aderare, precum şi la obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

O paletă largă de avantaje

Aproximativ 134 101 de locuitori vor fi deserviţi de infrastructura îmbunătăţită. Proporţia de racordare la sistemul de canalizare va atinge 91 % în aglomerările vizate, ceea ce înseamnă încă 30 034 de locuitori. În acelaşi timp, proporţia de racordare la reţeaua de apă potabilă va atinge 98 % în aglomerările vizate, ceea ce înseamnă încă 18 389 de locuitori.

Siguranţa apei potabile va contribui la reducerea riscurilor de îmbolnăvire, iar epurarea îmbunătăţită a apei uzate va spori standardul de igienă şi calitatea mediului din zonă. De asemenea, existenţa unui sistem de apă fiabil, conform cu legislaţia UE, va spori şi atractivitatea judeţului Bistriţa-Năsăud pentru investitori.

Din punctul de vedere al avantajelor de mediu, proiectul va genera o reducere considerabilă a masei de poluanţi organici şi nutritivi deversaţi direct în cursurile de apă receptoare şi, în cele din urmă, în apele Dunării.

Data proiectului

20/09/2011