Un program important de gestionare a deșeurilor stimulează investițiile

Un program de reciclare aflat în derulare în sud-estul României sprijină colectarea ecologică a deșeurilor. Proiectul va conduce la o transformare completă a modului de colectare și de eliminare a deșeurilor și include construcția a două stații noi de transfer, a două stații de sortare și a unui depozit nou de deșeuri.

Alte instrumente

 

Introducerea unui sistem de management complet integrat al deșeurilor solide este prevăzută să genereze avantaje directe pentru cei 723 831 de locuitori ai județului. Proiectul vizează separarea, colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor și reprezintă o investiție semnificativă pentru continuarea eforturilor de promovare a reciclării.

În cadrul proiectului, vor fi închise cinci depozite urbane de deșeuri neconforme cu reglementările în vigoare, iar spațiile respective vor fi utilizate în alt scop.

Această investiție are trei ținte principale: În primul rând, o creștere semnificativă a colectării deșeurilor mixte – în anul 2009 rata a fost de 39 % în zonele rurale, iar obiectivul este acela de creștere până la 100 %, cum este cazul zonelor urbane.

În al doilea rând, reducerea deșeurilor biodegradabile trimise în prezent în depozite. Până în anul 2016, obiectivul este acela de a le reduce până la 35 % din totalul cantității produse în anul 1995, în vederea asigurării unei colectări selective a deșeurilor în șase zone și două stații de prelucrare a deșeurilor biodegradabile. În acest sens, o campanie de creștere a gradului de conștientizare în rândul publicului va promova compostarea în gospodării, va reduce deșeurile la sursă și va evidenția potențialele avantaje ale reciclării.

Un al treilea obiectiv este acela de a spori cantitatea totală a deșeurilor colectate, reciclată în proporție de 59 %. Ținta de reciclare este de 60 % atât pentru sticlă, cât și pentru hârtie/carton, 50 % pentru metale și 22,5 % pentru materiale plastice. Pentru lemn, ținta este de 15 %.

Această inițiativă ecologică este preconizată să ducă la o scădere a deversărilor ilegale, precum și la diminuarea riscurilor unor astfel de activități pentru sănătate și mediu. În linii mari, sistemul modernizat de gestionare a deșeurilor ar trebui să mărească atractivitatea regiunii pentru investitori.

Proiectul va genera, potrivit estimărilor, 196 de locuri de muncă în faza de implementare și încă 216 în faza de operare.


Totalul investiției și finanțare UE

Totalul investiției pentru proiectul „Sistem de gestionare a deșeurilor în județul Constanța” se ridică la 56 365 461 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 32 566 520 EUR din Programul Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013 în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.


Data proiectului

26/11/2014