Reabilitare majoră a reţelelor de apă ale unui judeţ

Se derulează lucrări ample de îmbunătăţire a serviciilor de apă în opt oraşe şi comune dintr-un judeţ mare din sud-estul României. În urma acestor lucrări, aproape toată populaţia acestora va beneficia de apă potabilă şi de servicii de apă reziduală la standarde europene.

Alte instrumente

 

Proiectul cu o durată de patru ani are în vedere un număr de aproximativ 59 700 de oameni şi va include construcţia a trei staţii de epurare a apei reziduale. Implementarea se va face pe parcursul a patru ani de către operatorul regional S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Măsuri ample

Finanţat parţial de UE, proiectul cuprinde investiţii în extinderea şi în reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi într-un sistem de colectare a apei reziduale. Printre municipalităţile vizate se numără Pantelimon, Dobroieşti, Bragadiru, Cornetu, Domneşti, Ciorogârla, Brăneşti şi Cernica – toate aflate pe raza judeţului din jurul Bucureştiului. Unul dintre obiectivele principale este asigurarea unui mediu mai curat.

Măsurile-cheie ale proiectului includ extinderea şi reabilitarea surselor de apă freatică, a conductelor de apă şi a unor staţii de tratare şi clorurare. De asemenea, proiectul are în vedere construirea şi reabilitarea unor rezervoare de apă şi a unor staţii de pompare, în plus faţă de extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie.

Se vor desfăşura şi lucrări extinse în ceea ce priveşte apa reziduală, pentru îmbunătăţirea şi extinderea conductelor de colectare şi evacuare. Noile staţii de epurare a apelor reziduale urmează a se construi în Bragadiru-Cornetu, Domneşti-Ciorogârla şi Brăneşti – acestea putând asigura necesarul de canalizare pentru 16 200, 13 000, respectiv 11 300 de locuitori.

Acoperire aproape completă

Până la finalul proiectului, peste 99% dintre cei aflaţi în zonele-ţintă vor fi conectaţi la aceste servicii noi şi îmbunătăţite de apă potabilă şi reziduală, numărul acestor locuitori fiind de aproape 60 000.

Îmbunătăţirea reţelei de colectare şi epurare a apei reziduale va reduce semnificativ masa de poluanţi nutritivi şi organici deversată direct în cursurile de apă locale. De asemenea, extinderea sistemului de apă reziduală ar trebui să aducă beneficii majore mediului prin eliminarea contaminării din apa freatică şi din subsol. Mai mult, se vor înregistra beneficii pentru economia locală, creându-se 170 de locuri de muncă în etapa de implementare a proiectului şi aproape 50 de locuri de muncă în etapa de exploatare.

Data proiectului

30/03/2011