Mai puţine deşeuri, o mai bună gestionare a deşeurilor în judeţul Timiş

Timiş, cel mai mare judeţ din România, urmează să beneficieze de un sistem integrat de gestionare a deşeurilor prin intermediul căruia sunt create condiţii mai bune de mediu, care va permite regiunii să respecte obligaţiile stabilite în tratatul de aderare al ţării la UE, precum şi priorităţile de mediu.

Alte instrumente

 

Programul de gestionare a deşeurilor derulat la nivelul judeţului Timiş va fi în beneficiul tuturor celor 650 000 de locuitori ai judeţului, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Proiectul va elimina deversările ilegale, îmbunătăţind igiena şi calitatea mediului şi reducând astfel riscurile de sănătate. Drept urmare, judeţul Timiş va deveni şi mai atractiv pentru investitori. Mai mult, 380 de locuri de muncă vor fi create în faza de implementare a proiectului.

Cetăţenii participă pentru a se bucura de rezultate

Este adoptată o abordare multitematică privind deşeurile solide în regiune, începând de la creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor în ceea ce priveşte importanţa reducerii deşeurilor la sursă şi a sortării deşeurilor pentru diverse colectări. Întreaga populaţie a judeţului Timiş va beneficia de trei pubele separate pentru sortare – una pentru deşeuri mixte, alta pentru deşeuri biodegradabile şi alta pentru deşeuri de ambalaje.

Cetăţenilor li se vor pune la dispoziţie pubelele necesare, iar cei din zonele rurale vor primi de asemenea unităţi de compostare pentru încurajarea acestei practici. Se va încuraja astfel o reducere semnificativă a volumului de deşeuri biodegradabile care ajung în depozitele de deşeuri. Prin colectarea deşeurilor de ambalaje se va asigura o rată de recuperare de 60 %, cu o rată totală de reciclare de 55 % care să includă sticlă, hârtie şi carton, metal, plastic şi lemn.

Noi situri construite pentru acoperirea tuturor aspectelor legate de gestionarea deşeurilor

În cadrul acestui proiect, şase situri de depozitare existente care nu îndeplinesc standardele impuse vor fi fie închise, fie modernizate pentru a deveni situri funcţionale în cadrul noului sistem. O staţie de transfer va fi construită în Timişoara, cel mai important oraş din judeţ, în timp ce trei centre de colectare şi o staţie de sortare sunt prevăzute la nivelul întregului judeţ. De fapt, noul depozit de deşeuri a fost deja pus în funcţiune în Ghizela, întrucât Consiliul Judeţean a alocat fondurile necesare.

În plus, pentru deşeurile biodegradabile va fi construită o instalaţie de compostare care include o instalaţie simplă de tratare mecanico-biologică (TMB). Consiliul Judeţean Timiş va beneficia de asistenţă tehnică pentru gestionarea proiectului şi monitorizarea lucrărilor, în vederea asigurării unei tranziţii uşoare către noul sistem integrat de gestionare a deşeurilor.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" are un buget total eligibil de 35 200 000 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională al UE ridicându-se la 25 200 000 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

23/10/2012