Investiţii în sistemul de apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în regiunea de vest a României

Potrivit estimărilor, aproximativ 138 000 de persoane vor beneficia de pachetul de investiţii în valoare de mai multe milioane de euro destinate modernizării infrastructurii de apă şi canalizare dintr-o serie de localităţi din vestul României, acestea urmând să asigure o mai bună calitate a apei potabile şi să aducă la standarde europene procesul de tratare a apelor uzate.

Alte instrumente

 

Proiectul presupune reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare a apelor uzate, precum şi modernizarea şi construcţia unor conducte de aducţiune a apei, rezervoare, instalaţii de clorinare şi tratare a apei, guri de puţ, staţii de pompare şi staţii de tratare a apei.

La finalizarea proiectului, către sfârşitul anului 2015, 63 989 de locuitori ai municipiului Caraş-Severin, care nu au în prezent acces la sistemul de canalizare a apelor uzate, vor fi racordaţi la acesta. Astfel, procentul gospodăriilor ale căror ape uzate sunt tratate anterior deversării se va ridica la 100 %. Mai mult, încă 19 050 de locuitori ai municipalităţii vor fi pentru prima dată racordaţi la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă, procentul gospodăriilor conectate la reţeaua de apă potabilă ridicându-se la 100 %.

Îmbunătăţirea standardelor în materie de apă potabilă şi tratare a apelor uzate

Locuitorii localităţilor Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oţelu Roşu, Moldova Nouă, Oraviţa, Anina şi Băile Herculane vor beneficia de pe urma investiţiei, care va genera 150 de locuri de muncă în faza de construcţie (programată în intervalul aprilie 2013 – decembrie 2015) şi 12 locuri de muncă în faza de exploatare.

Prin aceste modernizări, calitatea apei potabile şi tratarea apelor uzate la nivelul municipiului vor fi conforme cu obligaţiile asumate de România prin Tratatul de aderare. Potrivit aşteptărilor, sănătatea publică la nivelul municipiului va cunoaşte o ameliorare, respectiv o igienă mai bună conferită în mod normal de accesul la apă curentă. În plus, faptul că toată apa uzată din gospodării şi întreprinderi va fi tratată anterior deversării va avea consecinţe pozitive asupra mediului.

Este de aşteptat ca bunurile finanţate prin acest proiect să fie exploatate intern de către beneficiar, S.C. Aquacaraş S.A., operator de utilităţi.


Fonduri totale şi finanţare UE


Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin” are un cost total estimat de 133 500 639 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 89 252 991 EUR din bugetul perioadei de programare 2007-2013 în cadrul Programului Operaţional „Mediu”. Contribuţia din bugetul naţional va fi de 44 247 648 EUR. Proiectul este finanţat prin axa prioritară „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operaţional „Mediu”.


Data proiectului

18/02/2013