Introducerea unui sistem pe deplin integrat pentru deşeurile solide

O serie de măsuri adoptate la nivelul judeţului Alba sunt concepute pentru stimularea sectorului deşeurilor solide la nivel local. Puse în aplicare de către Consiliul Judeţean, acestea vor fi în beneficiul unui număr de aproximativ 374 000 de locuitori.

Alte instrumente

 

Acest proiect la scară largă implică închiderea depozitelor urbane neconforme existente, alături de construcţia unei staţii de sortare, a unei staţii de compostare şi a unui nou depozit conform de deşeuri. Principalul obiectiv este acela de a asigura alinierea sectorului deşeurilor solide de la nivelul întregului judeţ la standarde europene.

Provocări în materie de deşeuri solide

Situat în centrul României, judeţul Alba se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor solide. Printre acestea se numără deversările ilegale, care au efecte negative, cum ar fi poluarea mediului la nivel local.

Preconizat să se încheie până la sfârşitul anului 2015, acest proiect va introduce în întregul judeţ un sistem integrat de gestionare a deşeurilor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de mediu asumate de România în Tratatul de aderare la UE. Printre lucrări se numără închiderea unor depozite urbane de depozitare şi construcţia mai multor staţii noi de colectare şi sortare. Un nou depozit conform de deşeuri urmează să fie construit în Gâlda de Jos, cu o capacitate de 543 000 m3.

Eliminarea deversărilor ilegale

Noul sistem va asigura o rată de colectare a deşeurilor mixte de 100 % pentru populaţia urbană şi rurală, în comparaţie cu 86 % şi, respectiv, 33 % în 2008. Acesta va include toate elementele necesare, respectiv separarea, colectarea, transportul, transferul şi tratarea deşeurilor, inclusiv reciclarea, compostarea şi depozitarea.

Şapte depozite de deşeuri neconforme urmează să fie închise şi reabilitate. De asemenea, vor exista campanii destinate creşterii gradului de conştientizare în rândul opiniei publice pentru reducerea deşeurilor la sursă sau reciclarea materialelor atunci când este posibil. Este de aşteptat ca deşeurile biodegradabile trimise în depozite să se reducă cu 65 % până în 2016, în comparaţie cu anul de referinţă 1995. Aceasta ar trebui să se realizeze prin compostarea în gospodării sau construcţia de instalaţii pentru tratarea deşeurilor biodegradabile.

Până în 2013, colectarea separată a ambalajelor se va extinde la nivelul întregii ţări. Aceasta va asigura o rată totală de recuperare de 68 %, reciclarea, de exemplu, ajungând undeva la 99 % în cazul metalelor, 83 % în cazul hârtiei şi al cartonului şi 78 % în cazul sticlei. Noua staţie de sortare din Gâlda de Jos va gestiona 43 000 de tone anual. Două staţii noi de transfer pentru deşeurile solide urmează să fie construite în Blaj şi Tărtăria, fiecare gestionând aproximativ 15 000 şi, respectiv, 33 000 de tone anual.

Proiectul ar trebui să aducă o serie de beneficii la nivelul judeţului Alba. Deversările ilegale vor aparţine trecutului, fiind astfel reduse riscurile de sănătate pentru populaţie, îmbunătăţite condiţiile de igienă, precum şi calitatea mediului. Zona Alba va deveni, de asemenea, un loc mai atrăgător pentru investitori, datorită unui sistem durabil şi conform de gestionare a deşeurilor solide. Aproximativ 250 de locuri de muncă vor fi create în mod direct în cursul fazei de implementare a proiectului.

Data proiectului

23/10/2012