Management integrat al deşeurilor pentru Judeţul Arad

Un nou sistem de management integrat al deşeurilor solide pentru Judeţul Arad va aduce beneficii tuturor celor 458 000 de locuitori ai judeţului, contribuind totodată la eforturile României de a întruni obligaţiile asumate în momentul aderării la UE.

Alte instrumente

 

Sistemul va încorpora sortarea, colectarea, transportul, transferul şi tratarea deşeurilor, inclusiv reciclarea şi compostarea acestora, şi este susţinut de un cadru instituţional modernizat. În acelaşi timp, depozitele urbane şi rurale neconforme vor fi închise şi tratate.

Renunţarea la vechi şi îmbrăţişarea noului

Proiectul cuprinde o serie de etape, inclusiv „înfiinţarea” unor sisteme noi şi închiderea şi reabilitarea celor depăşite. Etapele de „înfiinţare” includ achiziţionarea de echipament de colectare pentru deşeurile menajere, comerciale, industriale şi instituţionale (inclusiv containere şi vehicule de transport) şi construirea a patru staţii de transfer, a unei linii de sortare şi a două instalaţii de compostare. În acelaşi timp, se va lucra intens la închiderea şi reabilitarea depozitelor, inclusiv a opt depozite urbane şi 67 de depozite rurale, la închiderea completă a două depozite urbane, precum şi la închiderea şi curăţarea a 46 de depozite rurale.

La un alt nivel, proiectul include campanii publice de conştientizare, pentru reducerea cantităţii de deşeuri şi încurajarea reciclării la sursă.

Atingerea unei proporţii de colectare de 100 %

Proiectul va avea un impact deosebit de puternic asupra proporţiilor de colectare a deşeurilor, în special în zonele rurale. Se aşteaptă atingerea unei proporţii de colectare de 100 % pentru deşeurile mixte, atât în rândul populaţiei urbane, cât şi al celei rurale, faţă de proporţia urbană de 93 % şi cea rurală de 15 % înregistrate în 2008.

Înlăturându-se ameninţarea eliminării ilegale a deşeurilor, se vor reduce şi riscurile care ameninţă sănătatea populaţiei, crescând standardele de igienă şi calitatea mediului.

Din punct de vedere financiar, existenţa unui sistem fiabil şi corespunzător de management al deşeurilor solide va spori atractivitatea zonei Arad pentru investitori. În plus, se aşteaptă ca proiectul să mobilizeze 186 de locuri de muncă în etapa de implementare şi 51 în etapa de exploatare.

Din perspectivă ecologică, noul sistem va permite eliminarea corectă a deşeurilor municipale de către întreaga populaţie, unele dintre aceste deşeuri putând fi ulterior compostate sau reciclate, reducându-se astfel incidenţa eliminării ilegale.

Campaniile de conştientizare vor contribui la reducerea cantităţii de deşeuri produse. În acelaşi timp, odată cu introducerea biogazului ca înlocuitor al surselor de energie de natură fosilă, există şi speranţe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Data proiectului

20/09/2011