Îmbunătăţirea alimentării cu apă şi a tratării apei uzate în judeţul Prahova

Opt oraşe şi mediul înconjurător vor beneficia de un sistem îmbunătăţit de alimentare cu apă şi de o reţea de canalizare semnificativ extinsă.

Alte instrumente

 

O investiţie majoră care vizează alimentarea cu apă potabilă şi extinderea tratării apei uzate va încuraja protecţia mediului în judeţul Prahova, situat în zona de sud a României.

O reţea prevăzută să conecteze peste 90 % din populaţie

Întreprinderea regională din sectorul apei, Hidro Prahova, va derula lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii de apă în opt oraşe situate la poalele munţilor Carpaţi: Câmpina, Breaza, Sinaia, Băicoi, Mizil, Vălenii de Munte, Plopeni şi Urlaţi.

Programul de lucrări este conceput pentru a îmbunătăţi protecţia mediului şi sănătatea publică în oraşele afectate, în care locuiesc aproximativ 167 000 de persoane. La finalizarea proiectului, 96 % din populaţia vizată va avea acces la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi 91 % din populaţie va fi conectată la reţeaua de canalizare.

În vederea îmbunătăţirii alimentării cu apă potabilă în rândul populaţiei, lucrările vor include captarea unui nou râu, 21 km noi de reţea de aducţiune, 36 km noi şi modernizaţi de reţea de distribuţie, 14 staţii de pompare noi şi 12 staţii noi şi reabilitate de tratare a apei.

În ceea ce priveşte apa uzată, întreprinderea va construi 280 km noi de reţea de canalizare, 25 km noi de conducte de joasă presiune, 76 de staţii noi de pompare a apei uzate şi şapte staţii noi şi modernizate de tratare a apei, având capacitatea de a face faţă cantităţii crescute de deşeuri colectate.

Crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea mediului înconjurător

Oraşele implicate în proiect sunt localizate la nord şi la est de reşedinţa judeţului Prahova, Ploieşti, un centru industrial situat la 60 km nord de Bucureşti, cunoscut pentru producţia şi rafinarea petrolului.

Proiectul va genera 200 de locuri de muncă în faza lucrărilor, care se va extinde pe o perioadă de trei ani şi încă 10 locuri de muncă vor fi create pe termen lung. De asemenea, proiectul va contribui la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România la data aderării sale la UE şi la respectarea standardelor UE în materie de mediu. Printr-o mai bună colectare şi tratare a apei uzate se va reduce semnificativ cantitatea de poluare organică şi cu nutrienţi, care este descărcată în cursurile de apă de pe plan local. Extinderea reţelei de canalizare va reduce, de asemenea, poluarea subsolului şi a apelor subterane.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Rehabilitation and modernisation of water and sewerage systems in Prahova” (Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare din judeţul Prahova) are costuri estimate eligibile pentru finanţare de 146 234 623 EUR, contribuţiile din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 6 534 693 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

11/07/2012