Îmbunătățirea gestionării deșeurilor aduce beneficii la scară largă

Peste 457 000 de locuitori ai județului Hunedoara, situat în vestul României, vor beneficia de un nou sistem de gestionare a deșeurilor, care urmărește creșterea volumului de deșeuri reciclabile, reducând în același timp cantitatea de deșeuri direcționate către depozite.

Alte instrumente

 

Acest proiect integrează toate măsurile necesare pentru sortarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor. În plus, investițiile vizează totodată derularea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare în rândul publicului, menită să stimuleze colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea.

Îmbunătățirea ratelor de reciclare

Noul sistem asigură o rată de colectare de 100 % pentru deşeurile mixte din zonele urbane și rurale ale județului. Acest obiectiv va fi realizat prin introducerea procedurilor de colectare separată, prin promovarea compostării în gospodării și prin construcția unei stații de tratare pentru deșeurile biodegradabile (TMB).

Până în anul 2016, măsurile ar trebui să reducă la 35 % cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate, calculată în raport cu valoarea înregistrată în anul 1995. Un alt obiectiv vizează, tot până în 2016, îmbunătățirea ratelor de reciclare cu 60 % pentru sticlă, hârtie și carton: 50 % pentru metale, 22,5 % pentru materiale plastice și 15 % pentru lemn.

Toate aceste progrese ar trebui să contribuie la reducerea deversărilor ilegale, generând pe de altă parte reducerea riscurilor de sănătate pentru populația locală. Prin îmbunătățirea condițiilor de igienă, proiectul va avea un efect pozitiv asupra mediului. Mai mult decât atât, introducerea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor solide ar transforma județul într-un loc mai atractiv pentru investiții.

Un proiect multilateral

Pachetul de investiții oferă următoarele elemente:

  • Construcția unei noi unități centrale de gestionare a deșeurilor la Bârcea Mare, cu o capacitate de sortare de 33 753 de tone de deșeuri pe an. Stația TMB are capacitatea să gestioneze anual 82 379 de tone de deșeuri biodegradabile;
  • Construcția unei stații de sortare și a unei stații de transfer la Petroșani cu capacități de 15 980 de tone/an și, respectiv, 42 600 de tone/an;
  • Achiziția de pubele, de unități de compostare în gospodării și de containere pentru deșeuri speciale; și
  • Un nou depozit cu o capacitate de depozitare de 1,1 milioane m3.

Prezentul proiect prevede totodată închiderea și reabilitarea a nouă depozite de deșeuri care nu respectă cerințele actuale sau viitoare în materie de mediu. În plus, proiectul va genera, potrivit estimărilor, 288 de locuri de muncă în faza de operare.

Investiții totale și finanțare UE

Totalul investiției pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” se ridică la 70 636 566 EUR, contribuțiile din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 43 592 526 EUR din Programul Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Data proiectului

16/12/2014