Îmbunătăţiri ale infrastructurii de apă în judeţul Mehedinţi

Zece localităţi urmează să beneficieze de o importantă recondiţionare a infrastructurii de apă potabilă şi de apă uzată, care va îmbunătăţi standardul de viaţă al cetăţenilor şi va permite României să îşi respecte priorităţile naţionale de mediu şi obligaţiile în materie de conformitate asumate în Tratatul de aderare la UE.

Alte instrumente

 

În cadrul acestui proiect vor fi făcute investiţii pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă potabilă (în ceea ce priveşte tratarea şi distribuţia) şi a infrastructurii de apă uzată (în ceea ce priveşte colectarea şi tratarea). Numărul cetăţenilor care vor beneficia direct de pe urma acestui proiect se va ridica la aproximativ 140 000. Ca rezultat al acestui proiect, 99,6 % dintre aceste localităţi vor avea acces la apă potabilă sigură, iar 96,7 % vor fi conectate la sistemul de canalizare.

Beneficii pentru sănătate

Prin reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă, sarcina de poluare organică şi de poluare cu nutrienţi care ajunge în cursurile apelor va fi redusă în mod semnificativ, iar contaminarea apelor subterane şi a subsolului va fi eliminată. În schimb, acestea vor avea efecte pozitive asupra sănătăţii populaţiei. Mai mult, va fi stimulată ocuparea forţei de muncă la nivelul judeţului prin crearea a 197 de locuri de muncă în cursul fazei de implementare a proiectului.

Modernizări adaptate

Localităţile vizate de acest proiect sunt Drobeta Turnu Severin, Strehaia, Vânju Mare, Baia de Aramă, Şimian, Cujmir, Braniştea, Gura Văii, Rogova şi Comanda. Fiecare localitate îşi are propriile necesităţi şi, prin urmare, beneficiază de sprijin adaptat în materie de infrastructură. Acest sprijin include reabilitarea şi/sau extinderea unora sau a tuturor elementelor ce urmează: reţeaua de distribuţie, reţeaua de captare a apei, reţeaua de canalizare şi reţeaua de aducţiune a apei. Vor fi construite staţii de pompare, rezervoare, staţii de tratare a apelor uzate, unităţi de clorinare, instalaţii de reducere a nitraţilor şi reţele de aducţiune a apei în conformitate cu necesităţile fiecărei localităţi.

Data proiectului

23/10/2012