Extinderea accesului la sisteme modernizate de alimentare cu apă pentru zeci de mii de cetăţeni din România

Reabilitarea infrastructurii de apă uzată presupune alinierea acestei regiuni la standarde europene prin accesul la apă potabilă curată.

Alte instrumente

 

Judeţul Hunedoara, situat în vestul României, are aproximativ 500 000 de locuitori. Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor legate de accesul la apă curată ale unui număr mare de locuitori ai judeţului, rezidenţi ai localităţilor Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria. Lucrările sunt realizate „în regie proprie”, de către o întreprindere aflată în proprietatea municipalităţii, şi anume APA PROD S.A. Această întreprindere a fost înfiinţată în 2001 de către Consiliul Judeţean Hunedoara, în parteneriat cu alte consilii locale, cu scopul gestionării colectării, tratării şi distribuţiei de apă în beneficiul cetăţenilor. Având în vedere că în acest caz municipalitatea este acţionarul majoritar, obţinerea unor ajutoare de stat nu reprezintă o problemă.

O influenţă la scară largă

Proiectul implică toate componentele sistemului de apă – staţii de colectare, de distribuţie şi de tratare. În localităţile Hunedoara, Călan şi Deva sunt construite noi staţii de tratare a apei uzate, în timp ce staţiile de tratare existente din localităţile Sântămăria Orlea şi Brad sunt în curs de modernizare. Sistemele de colectare a apei uzate din Brad, Simeria, Haţeg, Hunedoara, Călan şi Deva se află în proces de extindere şi reabilitare. De asemenea, în Haţeg, Călan, Simeria, Deva, precum şi în alte 14 localităţi sunt realizate lucrări de extindere şi reabilitare a conductelor de aducţiune a apei potabile în scopul alimentării cu apă. Lucrările de construcţii includ staţii de pompare, rezervoare şi staţii de clorinare.

În total, 32 km de reţea de aducţiune şi 76 km de reţea de distribuţie se află în curs de construcţie, reabilitare şi/sau extindere, în funcţie de necesităţi. În final, proiectul asigură asistenţă tehnică pentru gestionarea şi monitorizarea acestuia.

Atingerea standardelor şi impactul asupra cetăţenilor

Odată cu implementarea deplină a acestui proiect, zonele menţionate vor fi conforme cu dispoziţiile Tratatului de aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Mai mult, la finalul proiectului, numărul persoanelor conectate la sistemul de apă uzată va creşte cu 16 500, în timp ce numărul celor conectaţi la sistemul de alimentare cu apă creşte cu 9 300. Numărul total al beneficiarilor proiectului va fi de 160 000 de persoane, şi anume 100 % din populaţia localităţilor menţionate. Potrivit estimărilor, vor fi create 150 de locuri de muncă în etapa de implementare a proiectului.

Accesul la un sistem de alimentare cu apă curată, precum şi la un sistem eficient de apă uzată se numără printre drepturile oricărui cetăţean european, iar acest proiect urmăreşte aducerea la standarde a respectivei regiuni din România. Mai mult, este necesară o distribuţie eficientă a apei la nivelul sectorului industrial şi de afaceri, iar această modernizare sporeşte atractivitatea zonei pentru întreprinzători, având de asemenea un impact asupra ocupării forţei de muncă.

Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara” se ridică la 106 684 333 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE fiind de 88 232 538 EUR pentru perioada de programare 2007-2013. Proiectul este finanţat prin axa prioritară „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operaţional „Mediu”.

Data proiectului

23/05/2013